Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Muslimske mørke mænd eller videnskabens frontløbere

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Asgher Ahmed
Date:27/05-2011

Allerede i det niende århundrede tog mange muslimske lærde det for givet at Jorden var rund. Beviset herfor, sagde astronomen Ibn Hazim, "at solen altid er lodret over et bestemt sted på Jorden". Dette var 500 år før Galileo kom frem til samme konklusion.

Middelalderlige, tilbagestående og uciviliserede er ofte fordomme muslimerne i dag mødes med, når kalifatet fremhæves som løsningsmodel for den islamiske verdens problemstillinger – fordomme som bl.a. Villy Søvndal er blevet kendt for, ved hans stigmatisering af politisk bevidste muslimer som ”mørke mænd”.

Fordommene der kan udspringe af flere forståelser, herunder det forkerte syn på videnskab og islam som to diametrale modsætninger, sammenholdt med at enhver civilisation bør frembringe teknologiske fremskridt, via videnskaben, som et tegn på den naturlige følge af civilisationens intellektuelle højnelse – uafhængigt af kulturen.

Det babylonske rige var en civilisation der blev notorisk kendt for Nebukadnesar II’s sagnomspundne Hængende Haver, som kan ses ved den assyriske fremstilling af haverne i Nineve. Her blev vandet hentet ind via en akvædukt, der ledte vandet frem fra et kildevæld i bjergene i nord. I haven blev vandet så løftet op ved hjælp af ”arkimediske” skruer. De hængende haver stod som et byggeteknisk monument der symboliserede civilisationens videnskabelige bedrifter.

Da grækerne grundlagde deres samfund og civilisation på basis af bestemte tanker som legislativ fællesret kombineret med filosofierne om universets og menneskets eksistens, produceredes en strøm af videnskabelig fremgang som Philo af Byzantium (De Bono, Edward, ed. Eureka! An Illustrated History of Inventions from the Wheel to the Computer, 1974) der opdagede at luft udvides ved opvarmning hvorfor han konstruerede et ”thermoscope” – et simpelt termometer. Eller archimedesskruen af Archimedes, der som person i særdeleshed fremhæves for hans kombinering af matematikken og fysikken som betingelse for at kunne forstå naturlovene.

I Europa tog bønderne opgøret med kirken og religionen – i kristelig forstand – hvorfor der opstod en ny civilisation; Vesten, som etablerede sig på en sekulær anskuelse. Et opgør som medførte en intellektuel højnelse der skabte den industrielle revolution. En revolution som satte Europa i verdens førerposition ved dens teknologiske fremskridt som følge af videnskabelige opdagelser indenfor blandt andet elektricitet, energi, og langdistancekommunikation.

Disse eksempler bruges af nogle til at fremhæve et bestemt synspunkt, som lyder; enhver civilisation skal frembringe videnskabelige fremskridt hvorfor muslimernes civilisation (og i denne pågældende sag så menes der også dennes kultur) ikke er betegnelsen civilisation værdig, da de muslimske lande i dag tydeligt viser, at fællesnævneren for alle de muslimske lande jo netop er den manglende teknologiske fremgang. Derfor synes logikken, for bærere af dette synspunkt, at islam er årsagen til den manglende teknologiske fremgang. Nogle er da også så frække at påstå den islamiske verdens manglende teknologiske fremgang skyldes et ubrudt bånd med religionen, (læs: islam) og at vejen frem for disse stakkels lande er at tage demokratiet til sig som en styreform mens islam skal fjernes fra fællesskabets anliggender. Den påståede løsning var den vestlige verdens løsning til et undertrykkende styre i kristendommens navn, der fandt sted i Europa for århundreder tilbage. Det frække i påstanden er jo at den anklagende har indtaget et standpunkt ved forestillingen om at de problemer Europa lå under for var så vigtige fordi de skete for Vesten at de nødvendigvis må være universelle, og derfor må dennes løsning være applicerbar hver gang problemet om samfundets manglende fremgang – grundet den blinde forholdelse til Gud - finder sted; hermed underliggende forståelsen af, at Gud tydeligvis ikke er egnet til at løse menneskets problemer.

Et reelt studie af den islamiske verden vil derimod vise at dets manglende teknologiske fremgang ikke skyldes resultaterne af islams praktisering, men rettere skyldes det den manglende implementering af islam hvilket nedenstående eksempler tydeliggør.

Et tusind år før de amerikanske Wright brødre, gjorde en muslims digter og ingeniør, ved navn Abbas ibn Firnas, adskillige forsøg på at konstruere en flyvende maskine. I 852 hoppede han ud fra stormoskeéns minaret i Cordoba, benyttende en stofkappe afstivet ved tynde trælægter i håbet om at glide som en fugl. Det lykkedes ham ikke, men kappen sænkede farten på hans fald, skabende det der menes at være verdens første faldskærm - hvilket følgelig kun gav ham mindre skader.

I 875, i en alder af 70år, havde han udformet en konstruktion af silke og ørnefjer som han testede ved at hoppe ud fra et bjerg. Denne gang fløj han betydeligt højt, og svævede i denne højde i ti minutter inden han styrtede ned – konkluderende, korrekt nok, at det var fordi han ikke havde givet sin konstruktion en hale der kunne aftage farten ved landing (J. Vernet, Abbas Ibn Firnas. Dictionary of Scientific Biography (C.C. Gilespie, ed.) Vol. I, New York: Charles Scribner's Sons, 1970–1980. pg. 5.).

Allerede i det niende århundrede tog mange muslimske lærde det for givet at Jorden var rund. Beviset herfor, sagde astronomen Ibn Hazim, ”at solen altid er lodret over et bestemt sted på Jorden”. Dette var 500 år før Galileo kom frem til samme konklusion. De muslimske astronomer var så nøjagtige at, i det 9. århundrede anslog de Jordens omkreds til 40.253,4km, mindre end 200km fra dens faktiske omkreds (Professor Al-Hassani, Salim. Ibn Hazim’s Philosofy and thougths on science, Foundation for Science, Technology  and Civilisation, Nov. 2003). Den lærde al-Idrisi medbragte en globus skildrende verden til Kong Roger af Sicilien i 1139.

Vindmøllen blev opfundet i 634 for Kaliffen og blev brugt til at male korn og hente vand op til kunstvanding. I de store arabiske ørkener, når de sæsonbestemte vandløb udtørrede, var den eneste kilde til kraft når vinden blæste stabilt fra én retning i månedsvis. Møllerne havde 6 eller 12 sejl dækket af stof eller palmeblade. Dette var 500 år forinden den første vindmølle blev set i Europa.

Krumtapakslen konverterer en vertikal bevægelse til en roterende bevægelse. Den er central indenfor den moderne verdens maskineri, især forbrændingsmotoren, og kendes især fra bilen hvor bevægelserne fra krumtapakslen overføres via kobling og gearkasse til hjulene. En af de vigtigste mekaniske opfindelser i menneskehedens historie, der blev opfundet af den geniale muslimske ingeniør Al-Jazari for at hæve grundvandet op til kunstgødning. Hans bog fra 1206 (Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya) viser at han også opfandt/raffinerede brugen af ventiler og stempler, udviklende nogle af de første mekaniske ure drevet af vand og vægt, og kaldes derfor i visse kredse ”robotikkens fader”. Blandt hans 50 andre krediterede opfindelser var kombinationslåsen.

På trods af kineserne opfandt saltpeter krudt, og brugte det i deres fyrværkeri, så var det muslimerne der opdagede hvordan det kunne renses ved brugen af kaliumnitrat til militært brug. Muslimernes brændbare anordninger skabte frygt hos korsfarerne. I det 15. århundrede havde de udviklet både en raket og en torpedo – en selvdrevet pæreformet bombe med et spyd foran som spiddet sig ind i fjendtlige skibe, og derefter eksploderede.

Ovenstående eksempler er fra dengang islam netop blev implementeret på en komplet facon, via en varetagende stat, hvorved en lille samling af standhaftige muslimer udviklede sig til at blive en dominerende supermagt på historisk rekordtid. En dominerende supermagt der udviklede sig til at blive verdens førende indenfor netop den teknologiske fremgang. Det skyldtes overbevisningen på Allah tale, og dennes tale i surat al-Anfal, vers 60, der blev forstået klart; at det er forpligtigende for muslimerne at være teknologisk overlegen for at afskrække eventuelle aggressorer idet Han siger:

 

Og forbered mod dem alt, hvad I formår af (krigs-)magt og af heste til grænsevagter,

hvormed I kan skræmme Allahs fjende og jeres fjende

 

Derudover er muslimerne forpligtet til at søge viden grundet mashuur hadith autoriseret af al-Bayhaqi i al-Madkhal (hvorom han har sagt at dens ordlyd (matan) er mashuur (velkendt) og dens beretningskæde daif (svag)): ”søg viden, selv i Kina”

Argumentet om at muslimernes skal gøre op med deres forblindet forhold til Gud for at få teknologisk fremgang, er derfor tydeligt modbevist af historiske fakta; for hvordan kan mørke mænd være kreative, innovative og nytænkende?! Manipulationen tjener kun som del af en skræmmekampagne for de folk der oprigtigt ønsker at undersøge hvad Islam er og hvad den snarligt kommende islamiske stat som ummah higer efter kan tilbyde.

Ved etablering, vil den islamiske stat rejse sig på den teknologiske front, på en tid der vil få USSR’s rapide udvikling til at ligne sneglefart i sammenligning, da samtlige forudsætninger for teknologisk udvikling eksisterer i de islamiske lande; teknologisk know-how, ressourcerne såvel som den politiske vilje og ikke mindst det faktum at patentering ikke vil finde sted, hvorfor kapitalister, via lobbyister, ikke vil kunne bremse udviklingen af alternativ energi, bæredygtighed, sundhedsforskning og alle andre teknologiske aspekter som hele menneskeheden har krav på at nyde gavn af!