Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Så modbevis dog Islam!

Author:Morten Andersen/København
Date:30/09-2006

Hvis du hader Islam, hvis du hader Jihad, hvis du mener, at muslimerne skal underkaste sig vores vestlige værdier, hvorfor tager du så ikke udfordringen op? Hvad venter du på?

Koranens udfordring har, som det endegyldige bevis på Islams sandhed og Guds absolutte forfatterskab til Koranen, stået uberørt i mere end 1400 år, en ekstrem simpel udfordring om at skrive et kapitel lig Koranens mindste kapitel på kun 3 linjer.

Islam og hele Islams system er baseret på Koranens udfordring til menneskeheden. Hvis Koranens udfordring tages op, og besejres, vil Islam være endegyldigt modbevist som værende menneskeskabt, og hele den muslimske nation vil stå tilbage uden noget gyldigt grundlag for deres eksistens som muslimer. Det grundlag som enhver muslim skal basere hele sin overbevisning på.

Hvis koranens udfordring tages op og besejres vil enhver muslim være tvunget til at forlade Islam!

Hvad er det så, der er dit problem? Hvad venter du på? Skyldes din manglene indsats en mangel på kompetence? Umuligt, aldrig nogensinde har så mange mennesker på jorden talt arabisk selv danske soldater undervises i arabisk! Er det mangel på økonomisk betaling til dygtige sprogfolk? Umuligt, aldrig tidligere har så mange penge været brugt på bekæmpelse af Islam via tortur, krig, tyranni, mishandling, boykot og massemedie manipulation! Er det mangel på organisering? Umuligt, aldrig tidligere i historien har man organiseret så store kampagner, mange lande imellem, som man gør det i den løgnagtige såkaldte 'krig imod terror'!

Det er et historisk faktum at afgudsdyrkerne, der levede på Profeten Muhammads tid, var blandt de største modstandere af Islam. Islam truede deres korrupte, magtbegærlige og pengegriske levemåde på samme måde som Islam i dag truer vor tids korrupte, magtbegærlige og pengegriske ledere og deres levemåde. Men på trods af at afgudsdyrkerne dengang var de dygtigste i det arabiske sprog, og på trods af at Profeten Muhammad var en analfabet, så tog ikke en eneste af dem Koranens udfordring op. Ikke så meget som en eneste af dem forsøgte at skrive et enkelt kapitel på bare 3 linjer. I stedet for valgte de, præcis som Bush, Blair og Fogh også gør det i dag, at ty til tortur, manipulation, løgn, bedrag, forfølgelse, boykot, hån og spot.

Selv efter erobringen af Mekkah hvor afgydsdyrkerne, og jøderne der havde bistået deres hadefulde kampagne, blev underlagt islamisk lovgivning (Sharia), uden at nogen blev tvunget til konvertering idet sådan tvang er bandlyst, så var der ikke en eneste af dem der tog udfordringen op. Tværtimod endte det med at selv den mest islamofobiske tyran konverterede frivilligt til Islam, og senere udførte Jihad, og kæmpede som muslim sammen med de andre muslimer.

Hvorfor er der ikke en eneste indsats eller et eneste forsøg fra vor tids statsledere på at tage udfordringen op? Hvorfor bruger man milliarder på at føre krig imod muslimer og Islam uden at bruge så meget som en krone på det mest essentielle og det mest fundamentale i kampen imod Islam og muslimer? Og så handler det til og med om noget så simpelt som at skrive 3 linjer!

Ikke alene kan vi ikke bevise, at demokrati og menneskeret er absolutte sandheder, men vi formår heller ikke at tage en 1400 år gammel og simpel udfordring op og modbevise det eneste gyldige alternativ. Hvordan i alverden kan vi så tillade os at kæfte op, som om det er os der er i besiddelse af den endegyldige sandhed, alt i mens alle andre bare skal makke ret og holde kæft!?

Med den enorme indsats man er vidne til i dag, og med de enorme resurser som vestlige statsledere bruger på at bekæmpe Islam og muslimer, kan man ikke andet end at være 5000% overbevist om, at Islam er sandheden fra Gud! Og når det så er sagt, og hvis du som læser føler foragt, så tag og rejs dig og kald folk sammen til at modbevise Islam og dens fundament. I henhold til udfordringen må hele menneskeheden samarbejde om, at skrive de 3 linjer, men Koranen påstår modigt: "I vil med garanti aldrig kunne!"

"Og hvis I er i tvivl vedrørende det, Vi har åbenbaret fra tid til anden til Vores tjener, så producer blot en surah (et kapitel) lig den og bring alle jeres vidner og hjælpere foruden Allah (Gud), hvis I da er sandfærdige. Men hvis I ikke kan, og I vil med garanti aldrig kunne, så frygt den ild hvis brændsel er mennesker og sten beret for dem der benægter sandheden." (Surah Al-Baqarah vers 23 og 24)

Har du islamofobi? Så tag udfordringen op! Eller også bør du grundigt overveje hvad der vil ske med dig når du skal møde din Skaber!