Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Realiteten i dag

Source:www.realiteten.dk
Author:Brian Hansen
Date:11/05-2004

Når voldtægtsforbryderen straffes med kun 1 års fængsel, alt imens en bankrøver får mange år bag tremmer, så er det igen det økonomiske grundlag der er i fokus. Og når man bruger ord som demokrati og frihed, så er det udelukkende fordi, man ønsker at udsende behagelige budskaber, alt imens den uopmærksomme lytter bliver snydt.

Den uopmærksomme lytter bliver snydt, fordi demokratiet i dets enkelthed ikke implementeres i samfundet. Demokrati kommer af de græske ord ”demo” og ”kratus”, hvilket betyder ”folke” og ”styre”. Sandheden er, at folket ikke styrer noget som helst. Derimod er det den økonomiske elite, der betaler politiske frontfigurer for at implementere forskellige lovforslag, og selvom disse forslag skal til afstemning, så er det sjældent, at man ikke opnår et politisk flertal for de lovforslag, som industrien og eliten foreslår. Således finder man eksempelvis, at A.P. Møller har særregler i den danske skatte lovgivning.

På samme måde finder man, at der gøres stor forskel på personer med tilknytning til regeringen og den almindelige borger, idet en almindelig borger er berettiget til en folkepension med et grundbeløb på 4.648 kr. om måneden (2004) – 55.776 kr. om året. Beløbet bliver sat ned, hvis man tjener mere end 237.000 kr. om året (2004) ved at have arbejde ved siden af pensionen.

I dag udbetales ministerpensionen beregnet efter ministerperiodens længde, og blot den har varet et år, betales beløbet straks efter ministerens afslutning, også selvom denne minister fortsætter med at arbejde med andre ting. Dermed fungerer pensionen i manges tilfælde som supplement til en erhvervsindtægt i en lang årrække. Vi citerer tidligere minister Hans Engel på spørgsmålet om ministerpensionen: ” Den modtager jeg fortsat. Den er på 240.000 kr. årligt. Man kan godt nok frasige sig ministerpension, men det mener jeg ville være meget uoverlagt.” (kilde: ekstrabladet.dk)

Forskellige begivenheder viser tydeligt det uretfærdige i måden, hvorpå midlerne fordeles. Sygdomssystemet (for eksempel en læge på et sygehus) erklærer en syg person rask, og ekskluderer den pågældende fra behandling. Den samme type afgørelser forekommer i det sociale system, hvor invaliderede mennesker nægtes pension.

“I Nordjylland er antallet af nye førtidspensionister faldet med 38 procent

Antallet af nye førtidspen­sionister er raslet ned, si­den en ny lov trådte i kraft sidste år. Det viser en rundspørge, som DR Nord­jylland har foretaget til samtlige 27 nordjyske kom­muner.

Antallet af borgere, der fik tildelt førtidspension faldt fra 1976 i 2002 til 1227 sidste år. Det er et fald på 38 procent.

Fagforeningerne er ry­stede over udviklingen, som de allerede advarede imod, da loven trådte i kraft i januar sidste år.” (kilde: www.retssikkerhed.dk)

Og når nogen gør et forsøg på at få indblik i, hvad der rent faktisk forgår, så k0mmer svaret:
“»Offentlighedskommissionen har nøje overvejet Deres henvendelse, men har imidlertid ikke fundet grundlag for at imødekomme Deres anmodning.«

Sådan lyder det, når regeringens udvalg, der arbejder med mere åbenhed i det offentlige system, selv skal kigges i kortene. Nej, tak. Vores arbejde med åbenhed... ..skal foregå i lukkethed.

»Det er skræmmende for demokratiet,« lyder det i den anden ende.

Kurt Loftkjær er manden, der på vegne af Åbenhedskomiteen har begæret aktindsigt i kommissionens arbejde.” (kilde: www.retssikkerhed.dk)

På verdensplan ser man, at lande som USA kaster om sig med trusler om magtanvendelse imod andre landes manglende implementering af begreber som menneskerettigheder. Alligevel begår selv samme stat dagligt store forbrydelser imod flere tusinde, ja hundrede tusinde, mennesker ved at overtræde de samme værdier. Og når personer som Michael Moore (www.michaelmoore.com) kommer med afsløringer af den ene skandale og korruption efter den anden, så boykottes han af samtlige film selskaber, fordi ingen i eliten ønsker disse afsløringer vist for offentligheden. Vi opfordrer alle på det kraftigste til at se hans dokumentar ”Fahrenheit 9/11”, og til at besøge hans hjemmeside.

Er der retfærdighed i disse ting? Hvis du mener, at det ikke er retfærdigt, hvad gør du som person så for at være med til at sikre et samfund uden korruption?