Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Miljøstyrelsen er ligeglade med at RoundUp forurener grundvandet

Source:www.arbejderen.dk
Date:20/12-2004

Landbruget kan fortsat bruge løs af ukrudtsgiften RoundUp. Efter en såkaldt revurdering af stoffet er Miljøstyrelsen vendt på en tallerken, og når nu frem til, at der alligevel ikke er risiko for forurening af grundvandet.

- Hvis forskernes resultater udlægges forskelligt af embedsmænd og politikere, er vores opfordring: Brug forsigtighedsprincippet! Vores holdning er klar: Der skal slet ikke bruges kemikalier overhovedet. Det er unødvendigt. I dag bliver størstedelen af RoundUp brugt for at tvangsmodne kornet, så det hurtigt kan blive høstet og brugt til foder og landmændene kan spare tørringsomkosninger, siger formand for Økologisk Landsforening, Knud Erik Sørensen til Arbejderen.

Sidste år varslede den tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt og Miljøstyrelsen ellers et forbud mod RoundUp på visse typer af marker i efteråret, for at undgå at giften siver ned i grundvandet igennem sprækker i jordlagene.

- Der er ikke kommet nye faglige begrundelser for ikke at iværksætte forbuddet mod RoundUp i efteråret. De videnskabelige undersøgelser fra eksempelvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), som vi har adgang til, viser, at der fortsat findes store sprækker i jordlagene, som RoundUp kan sive ned igennem. Risikoen er den samme. Og der er allerede fundet RoundUp i det øvre grundvand, oplyser Knud Erik Sørensen.

Enhedslisten kræver den nye miljøminister, Connie Hedegaard, i samråd om sagen.

- Miljøstyrelsens pludselige holdningsændring kræver en forklaring af styrelsens ansvarlige, nemlig ministeren. Jeg kan ikke se nogen anden forklaring, end at der er gået politik i sagen, konstaterer Enhedslistens Keld Albrechtsen over Arbejderen.