Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Muslim: Dyrene bliver mishandlet - og du betaler for det!

Source:ANIMA, Mercy for Animals, Dyrenes Beskyttelse m.fl.
Author:Abu Abdullah
Date:08/10-2013

Som muslim er det ikke alene vigtigt at vi sikre at det kød vi spiser er halal-slagtet, men det er lige så vigtigt, og en lige så stor pligt, at vi sikre at dyrene har haft det godt.

Islam har ikke kun fastlagt rettigheder der gælder for mennesker, men har også fastlagt rettigheder der gælder for dyr. Og Profeten Muhammad (saaws) blev ikke kun udsendt som en barmhjertighed til menneskeheden, men blev også udsendt som en barmhjertighed til dyrene.

Allah (swt) siger: "Vi har ikke udsendt dig, undtagen som en barmhjertighed til alle skabninger." (21:107).

I en hadith fortæller Profeten (saaws) om den belønning en muslim modtager, hvis et dyr får noget at spise af en plante som muslimen har plantet. Det berettes fra Anas ibn Malik (raa) at Profeten (saaws) sagde: "Hvis en muslim planter en plante, og et menneske eller et dyr spiser deraf, så vil han få den samme belønning som hvis han havde givet lige så meget i almisse." (Bukhari).

I en anden hadith fortalt af Abu Huraira (raa) siger Profeten (saaws): "En mand gik på en vej og blev meget tørstig. Han kom forbi en brønd, kravlede ned i den, og drak af dens vand, derefter kravlede han op. Da han kom op så han en hund der gispede og slikkede dens mund på grund af stor tørst. Manden sagde til sig selv: 'Denne hund lider af den samme tørst som jeg led af.' Så han kravlede ned i brønden og fyldte sin sko. Mens han kravlede op holdte han skoen i sin mund. Han lod derefter hunden drikke. Allah takkede ham for den handling og tilgav ham!" Folket spurgte: "O Allahs Sendebud! Er det virkeligt muligt at få belønning for at tjene dyrene?" Profeten (saaws) svarede: "Der er belønning i at tjene ethvert levende væsen!" (Bukhari og Muslim).

Og i en anden hadith berettet af Ibn Umar (raa) sagde han: "Profeten gjorde det forbudt at slå dyrene i ansigtet!" (Bukhari og Muslim).

Før Islams tid plejede folk at behandle dyrene meget grimt, og nogle mennesker skar lemmer af dyrene mens de stadig var levende.

Da Islam kom blev alle former for mishandling af dyr bragt til ende, og i en hadith berettet af Ibn Umar (raa) sagde han: "Profeten (saaws) forbandede den der lemlæstelser et dyr mens det lever!"

I en hadith fra Hisham ibn Zaid (raa) berettes følgende: "Jeg og Anas gik overfor at besøge Al-Hakam ibn Aiyub. På vejen så Anas nogle børn skyde efter en bundet høne. Anas sagde: 'Profeten har forbudt at der bliver skudt efter dyr der er bundet eller indelukket!'" (Bukhari).

I en hadith berettet af Abdullah ibn Umar (saaws) fortæller han at Profeten (saaws) sagde: "En kvinde blev straffet fordi hun havde lukket en kat inde til den døde. Hun blev smidt i Helvede på grund af katten, for hun gav den ikke mad eller vand, men hun havde spærret den inde og ville ikke lukke den fri så den kunne spise af jodens insekter." (Bukhari).

Denne hadith viser klart og tydeligt at enhver brutalitet eller ondskab imod dyr vil blive straffet med Helvede på Dommedagen. Hadithen viser samtidig at vi som muslimer har et klart ansvar i forhold til de produkter vi køber idet det der leder til haram i sig selv er haram. Her er det vores penge der går til betaling til de mennesker der behandler dyrene ondskabsfuldt.

Lad os så lige tage et kig på hvordan dyrene bliver behandlet i den kapitalistiske verden under det såkaldte demokratiske system, et system hvor økonomien bliver betragtet som "guden", et system hvor lovgivningen ikke er defineret af Skaberen af menneske og dyr, men derimod er defineret af økonomiske interesser fra virksomheder. Sådanne behandlinger finder sted i mange lande, inkl. Danmark.

Har kan vi se hvordan køer bliver behandlet hos leverandøren af mælk til Burger King:

Og lad os se nogle eksempler på hvordan dyrene bliver mishandlet til medicinske eksperimenter:

Tænk på denne video næste gang du køber medicin, shampoo, håndsæbe eller kosmetik, videoen er ikke ny, men den er ligeså aktuel idag som da den blev lavet:

Her er del 2:

Og her kan du se hvordan kaniner bliver mishandlet i kosmetikkens navn:

Igennem de seneste mange år er der konstant blevet anvendt omkring 350.000 forsøgsdyr om året i Danmark.

Antal forsøgsdyr uændret i 30 år

Og lad os så lige se et eksempel på hvordan hønsene har det som standard hos nogle af de konventionelle æg-producenter:Læs også: Intet kompromis om dyremishandling fra ANIMA.

Og her kan vi se hvordan foie gras bliver produceret:

Du må ikke tro at disse videoer repræsenterer noget enestående eller sjældent!

Her kan vi se et eksempel på hvordan dyrene bliver behandlet på California Livestock Market:

I Danmark er det bl.a. landbruget, der igennem deres lobby-virksomhed, bestemmer hvordan lovgivningen for dyrene skal være.

Det er din pligt som muslim at sikre at dine penge ikke bliver brugt til at betale for mishandling af dyr. Den eneste måde du kan gøre det på er ved at boykotte alle animalske produkter, kød, mælk, æg, osv. der ikke er økologisk eller biodynamisk. Samtidig vil du så også være med til at sikre at du og din familie spiser sundt, og ikke bliver udsat for væksthormon, rester fra antibiotika og anden medicin, o.m.a.

Ligeledes skal du boykotte alle kemiske produkter der ikke bærer mærkning af at de ikke er blevet testet på dyr.

"Jamen, økologisk er dyrt!"

Nogle økologiske produkter er dyrere end konventionelle produkter, men når du skal stå til regnskab på Dommedagen, så skal du stå til regnskab for de ting du har købt, for de ting du har serveret til dine børn, for de ting som dine penge er blevet brugt til. Mon det så ikke både er vigtigt og nødvendigt at købe det, der sikrer at dyrene har det godt?

Allah (swt) siger: "Viselig, intet i jorden eller i himlene er skjult for Allah!" (3:5).

Du har absolut ingen undskyldning for det er velkendt idag at dyr der lever konventionelt, ikke har det godt!

Støt et rigtigt godt initiativ og køb økologisk halal-slagtet af super kvalitet.

Uanset om du køber æg, mælk, yoghurt eller ost, så skal du udelukkende købe økologisk og biodynamisk!

O muslim! Du er ansvarlig - og du ved besked!

Hvis du personligt kender til en sag hvor et eller flere dyr bliver, eller er blevet mishandlet, skal du anmelde sagen til dyreværnet: http://www.dyrevaernet.dk/anmeld-dyrevaernssag.aspx