Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Tag fra de fattige og giv til de rige

Source:www.arbejderen.dk
Date:05/12-2004

Regeringen og Dansk Folkeparti er i julegavehumør, og vil forære AP Møller-Mærsk og de andre olieselskaber i Nordsøen en skattefri gave på godt en halv milliard kroner. Om året, vel at mærke. Gaven er i bogstaveligste forstand skattefri - det drejer sig om en sænkning af selskabsskatten fra 30 til 28 procent.

I alt får de danske virksomhedsejere en skattelettelse på 2,7 milliarder kroner. Heraf går 500-700 millioner kroner til nogle af de fedeste forretninger i Danmark, nemlig banker og forsikringsselskaber. Ikke alle får så meget som AP Møller-Mærsk og finanssektorens giganter. De 2,7 milliarder kroner skal fordeles mellem godt 50.000 danske skattepligtige virksomheder. Det giver "kun" 54.000 kroner til hver. Eller 43.000 kroner, hvis vi nu tager den største gave til reder- og olie-koncernen ud af regnskabet.

Men det er trods alt noget mere, end den skattelettelse på omkring 5000 kroner om året, som regeringen via sin forårspakke har givet landets LO-arbejdere. Og så skal selskaberne ikke som LO-arbejderne af med det samme beløb - godt og vel endda - i form af øget brugerbetaling. Beregninger viser nemlig, at vi selv betaler skattelettelserne med kraftige prisstigninger på offentlig transport, børnepasning, forringet børnecheck med mere.

Denne noget-for-noget-politik bruger regeringen også overfor erhvervslivet. Men i en noget mildere udgave. Regeringen begrunder gaveregnen til erhvervslivet med, at man samtidig stopper et skattehul på to milliarder kroner. Hidtil har det været muligt for danske moderselskaber at håndplukke mellem deres datterselskaber i udlandet, og kun medregne de underskudsgivende til at få fradrag i selskabsskatten herhjemme. Fremover skal de danske moderselskaber enten regne alle datterselskabers under- og overskud med, når selskabsskatten skal beregnes - eller også slet ingen af dem.

Selvom håndpluknings-metoden er et så åbenlyst skattehul, at det skriger til himlen, har den bebudede lukning af det ført til hyl og skrig fra det danske erhvervsliv. Nu er munden lukket på dem - med 2,7 milliarder kroner fra statskassen.

Det er klart, at det danske borgerskab får det store smil på, når regeringen forærer dem 2,7 milliarder kroner for at aflevere to milliarder. Det hul, det efterlader i statskassen - den er der kun os almindelige skatteydere til at betale. Med nye nedskæringer i den offentlige service og øget brugerbetaling.