Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fakta om halal-slagtning

Source:Realiteten
Author:Abu Abdullah
Date:08/10-2013

I den seneste tid, for snart hundredesyttende gang, bliver halal-slagtning igen kritiseret for dens såkaldte "brutale" håndtering af dyr under slagtning.

Ud over at der fuldstændig bliver set bort fra de videnskabelige fakta omkring halal-slagtning, hvilket vi skal se nærmere på i denne artikel, så lad os starte med at holde kritikken oppe i lyset af det hykleri, den i virkeligheden befinder sig i.

Islam har ikke kun fastlagt rettigheder der gælder for mennesker, men har også fastlagt rettigheder der gælder for dyr. Og Profeten Muhammad (saaws) blev ikke kun udsendt som en barmhjertighed til menneskeheden, men blev også udsendt som en barmhjertighed til dyrene.

Allah (swt) siger i Koranen: "Vi har ikke udsendt dig, undtagen som en barmhjertighed til alle skabninger." (21:107).

Da Islam kom blev alle former for mishandling af dyr bragt til ende, og i en hadith berettet af Ibn Umar (raa) sagde han: "Profeten (saaws) forbandede den der lemlæstelser et dyr mens det lever!"

Hvordan kan det så være at den islamiske metode til slagtning er under så megen kritik, specielt set i lyset af de mange grusomme forsøg på mere end 300.000 dyr årligt i Danmark alene?

Lad os se på de videnskabelige fakta omkring halal-slagtning og konventionel dansk slagtning.

Under den konventionelle danske slagtning bedøves dyrene ved at skyde dem i panden med en boltpistol. En metalbolt skydes ind i kraniet og hjernen, så dyret slås bevidstløs.

Efter bedøvelsen hænges dyret op i en kæde, der slås rund om det ene bagben, så dyret hænger med hovedet nedad. Halspulsåren bliver skåret over og blodet løber fra kroppen, hvorved dyret dør.

Under den islamiske halal-slagtning skæres dyrets halspulsåre, luftrør og spiserør over, så hurtigt som muligt, mens dyret er levende. Der er strenge islamiske krav om knivens skarphed og at dyret ikke må lide stress, hverken i sig selv, eller ved at kunne se spor fra andre dyr der er blevet slagtet først.

Når man betragter de to metoder i praksis, ser den islamiske metode ubehagelig ud, mens den konventionelle metode ser mere fredelig ud, men synet bedrager.

I Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift (German veterinary weekly) volume 85 (1978) finder vi resultaterne fra en undersøgelse kaldet "Experiments for the objectification of pain and consciousness during conventional (captive bolt stunning) and religiously mandated (ritual cutting) slaughter procedures for sheep and calves." af W. Schulze, H. Schultze-Petzold, A.S. Hazem, and R. Gross.

I undersøgelsen brugte et videnskabeligt forskerhold EEG og ECG til at måle dyrenes tilstand under slagtning af begge metoder. Dyrene fik først indopereret elektroder i hjernen og fik derefter lov til at hvile i flere uger inden forsøget blev sat igang.

Nogle af dyrene blev slagtet på halal vis ved hurtigt at få skåret halspulsåren, luftrøret og spiserøret over med en skarp kniv, uden at påføre skade på rygsøjlen. De resterende dyr blev bedøvet med boltpistol og efterfølgende slagtet.

Fakta om den islamiske halal-slagtning

Under halal-slagtningen var der ingen ændring på EEG grafen de første 3 sekunder efter at snittet med kniven var foretaget, hvilket betyder at dyret ikke følte nogen smerte fra selve skæret. Dette var ikke overraskende idet vi selv kender til situationen hvor vi hurtigt bliver skåret, men ikke opdager det før lidt tid efter. De efterfølgende 3 sekunder var karakteriseret af en tilstand af dyb bevidstløshed, hvilket frembringes grundet den store mængde blod der bliver drænet fra kroppen, og iltmangel til hjernen. Efterfølgende stod EEG målingen på nul, hvilket indikerer at der ingen smerte finder sted, dette på trods af at hjertet stadig slog, og at kroppen afgav kraftige krampetrækninger. De kraftige krampetrækninger er rene reflekser uden hverken bevidsthed eller smerte.

Det er denne tilstand, med de kraftige krampetrækninger, der får tilskuerne til at tro at halal-slagtning forårsager smerte for dyret, men denne bedømmelse bunder i uvidenhed og mangel på korrekte videnskabelige oplysninger.

Fakta om den konventionelle slagtning

Under den konventionelle slagtning blev dyrene bedøvet med en boltpistol, og dyrene så efterfølgende bevidstløse ud, og denne metode ser også mere fredelig ud for tilskuerne. Men EEG målingen viste at dyrene led kraftige smerter umiddelbart efter bedøvelsen. Dyret forekommer altså bevidstløs, men EEG målingen viser at dyret stadig føler smerte. Denne registrering af smerte fandt sted helt indtil dyrets hjertet stoppede med at slå.

Eftersom dyret ikke foretager nogen krampetrækninger ved denne metode, betyder dette også at en meget større mængde blod ophobes i kødet. Nogle slagterier i Danmark bruger efterfølgende strøm på slagtekroppen for at iværksætte afblødningen. Elstimuleringen består i at sende en pulserende strøm igennem kroppen, som får musklerne til at trække sig sammen.

Konklusion

På trods af at denne undersøgelse allerede blev udført i 1978, og på trods af undersøgelsens grundighed og videnskabelige resultater, er det stadig den islamiske halal-slagtning der bliver kritiseret, og i Danmark er det i det land hvor man samtidig godkender at mere end 300.000 dyr årligt må lide døden efter at have undergået diverse grusomme forsøg. Det er uden at tage betragtning til de kummerlige forhold som konventionelle dyr lever under, inden de skal slagtes.

Undersøgelsen beviste videnskabeligt at halal-slagtning, når den vel og mærke udføres korrekt, er den mest skånsomme slagtemetode for dyret. Samtidig beviste undersøgelsen at de krampetrækninger dyret foretager, efter snittet er lagt, ikke er krampetrækninger forårsaget af smerte, derimod er det rene reflekser. Disse reflekser er den naturlige måde at lade dyret afbløde på.

Allah (swt), Skaberen af mennesket, dyrene og universet, siger i Koranen: "Vi vil viselig vise dem Vore beviser i universet og hos dem selv, indtil det bliver tydeligt for dem at dette er Sandheden. Er det ikke tilstrækkeligt for jer at Jeres Herre er Vidne til alle ting?" (41:53).