Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Havene ødelagt af forurening

Source:Ingeniøren
Date:13/12-2005

Ny igangværende forskning viser, at den norske spækhugger er det dyr i Arktis, der har flest kemikalier i kroppen.

Tidligere forskning har ellers givet den tvivlsomme ære til isbjørnen.

Men den nye undersøgelse viser, at spækhuggerne har højere niveauer af kemikalier som PCB'er, pesticider og brommerede flammehæmmere.

Kemikalier, som findes i helt almindelige hverdagsprodukter som tv og andet elektrisk udstyr, oplyser WWF Verdensnaturfonden.

Arktisk medarbejder i WWF Verdensnaturfonden, Anne-Marie Bjerg kræver handling.

»Vi ser nu endnu et tegn på, at Arktis er blevet en kemikaliekloak. Kemikalier fra helt almindelige produkter havner hos dyr i Arktis. Nu er det vigtigt, at de europæiske ministre enes om at erstatte de farlige kemikalier med sikre alternativer, når det er muligt,« siger hun i pressemeddelelsen.

Norges miljøminister Helen Bjørnøy er også bekymret over de nye fund, og siger ifølge pressemeddelelsen:

»Kemikalier hos spækhuggere viser klart resultatet af et internationalt brug af kemikalier, der ikke er bæredygtigt. Dette er en af verdens største miljøtrusler. EU-ministrene har nu mulighed for at styrke kemikalielovgivningen i Europa, og jeg vil indtrængende råde dem til at gøre det. Det er nødvendigt, at REACH-lovgivningen bliver et redskab til at stoppe de mest farlige kemikalier.«

Alarmerende høje niveauer
Resultaterne kommer fra prøver af spækket hos spækhuggere i Tysfjord i den arktiske del af Norge. Undersøgelserne er lavet af det Norske Polarinstitut (NPI).

»Spækhuggerne kan ses som en indikator på, hvor sundt vores marine miljø er. De høje niveauer af kemikalier er meget alarmerende. De viser klart, at de arktiske have ikke er så rene, som de burde være, hvilket især går ud over dyrene i toppen af fødekæden,« siger Dr. Hans Wolkers, der er forsker ved Det Norske Polarinstitut ifølge pressemeddelelsen.

WWF har finansieret Wolkers videre arbejde med at måle mængden af kemikalier i spækhuggere fra november i år. Det gælder kemikalier som den ikke forbudte bromerede flammehæmmere deca-BDE, der bliver brugt i elektronisk udstyr og overflader i hverdagsprodukter som tæpper, som kan påvirke dyrs neurologiske funktion, adfærd og reproduktionsevne.

Spækhuggere er særligt følsomme over for forgiftninger, fordi de er i toppen af fødekæden og derfor får forgiftninger fra andre arter, de spiser.

Disse forgiftninger ophobes blandt andet i spækket. Spækhuggere kan leve op til 40 år, så de kan have meget høje niveauer i sig.