Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Læger, psykologer og militære forhørsledere anvendte fysisk og psykisk tvang mod de indsatte

Source:www.information.dk
Author:Martin Burcharth
Date:02/12-2004

BOSTON – I en hidtil ukendt og fortrolig rapport indgivet til Bush-regeringen i sommers beskyldte Røde Kors Internationale Komité amerikanske militærmyndigheder i fangelejren på Guantánamo-basen i Cuba for at anvende fysisk og psykisk tvang mod de indsatte »svarende til tortur«.
Det skrev The New York Times i går i en forsideartikel. Røde Kors offentliggør normalt ikke rapporter udarbejdet om enkelte staters overholdelse af Genéve-konventionerne og FN’s Konvention mod Tortur, med mindre den pågældende regering selv giver tilladelse. I dette tilfælde er den amerikanske avis kommet i besiddelse af et dokument, som opsummerer rapporten og fremlægger vigtige citater.

Flagrant overtrædelse
Den mest chokerende afsløring i rapporten er utvivlsomt, at læger og psykologer i fangelejren har samarbejdet med militære forhørere ved at give dem ellers fortrolige oplysninger om en tilbageholdts mentale og fysiske tilstand samt sårbare angrebspunkter. Det kalder Røde Kors »en flagrant overtrædelse af lægeetik«. Rapporten blev udarbejdet af specialister i menneskeret efter et månedlangt ophold i juni på flådebasen på Cuba. Her fandt de et system, hvis formål er at nedbryde fangernes vilje og gøre dem fuldstændigt afhængige af deres forhørere gennem »ydmygende handlinger, isolering i eneceller, ekstreme temperaturskift og placering i tvangsstillinger«.

Forfatterne til Røde Kors-rapporten skriver: »Opbygningen af et sådant system, hvis åbenlyse formål er at fremtvinge efterretninger, kan kun betragtes som et overlagt system båret oppe af en grusom, bizar og nedværdigende behandling og en slags tortur.«

Udover at være udsat for lange perioder af kulde og høj musik skal der ifølge Røde Kors også have været eksempler på fysisk overbelastning af fangerne. Forholdene i lejren var desuden blevet forværret siden Røde Kors’ besøg i 2003, og organisationen fandt flere tilfælde af psykiske lidelser end de amerikanske myndigheder.

Manipuleret
Rapporten undersøtter anonyme vidneudsagn fra tidligere militære ansatte på Guantánamo rapporteret i The New York Times i oktober. De fortalte om umedgørlige fanger, der skal være blevet fastlænket til en stol i undertøj i et nedkølet rum, mens høj rap- og rockmusik blev afspillet fra højtalere nær deres ører.

Udadtil har Pentagon foregivet, at Røde Kors’ jævnlige besøg i Guantánamo var en bekræftelse på, at forholdene på basen var acceptable. Inden for organisationen skal denne linje have vakt furore og intens debat om, hvorvidt Røde Kors bliver manipuleret af Bush-regeringen.

Ifølge The New York Times skal nogle Røde Kors-ledere have slået til lyd for, at man i dette særlige tilfælde burde bryde den tavshedsaftale, som komitéen indgår med stater mod at få fuld og fri adgang til fængsler og fangelejre.