Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Vores olie ligger under jeres sand!

Source:www.enhedslisten.dk
Author:Søren Søndergaard
Date:05/02-2005
Den 4. september 1967 bragte New York Times en artikel om det netop overståede valg i Sydvietnam. Artiklen beskrev hvordan der ”på trods af Vietcongs terroristiske kampagne for at forstyrre valget” angiveligt havde været en stor valgdeltagelse og de amerikanske myndigheder udtrykte tillid til at modstandskampen nu var knækket. Jeg ved ikke hvorfor jeg kommer til at tænke på den artikel når jeg hører George W. Foghs reaktioner på søndagens valg i Irak. Men jeg ved at få måneder efter valget i Sydvietnam kom Tet-offensiven, hvor befrielsesfronten trængte den amerikanske besættelsesmagt i defensiven og få år efter var USA tvunget til at opgive sin besættelse af Vietnam. Prisen for befrielsen var høj. Millioner af vietnamesere var blevet dræbt eller såret og landet var ødelagt i et omfang så det den dag i dag stadig lider under eftervirkningerne. Når man ser på hvad der i dag foregår i Irak må man spørge: Er det den pris, som venter den irakiske befolkning før besættelsen at Irak bliver bragt til ophør? Jamen, vil nogen sige, viste valget i søndags da ikke, at det går i den rigtige retning? Faktisk er det meget lidt vi ved om det valg og en del af det vi ved, er ikke særlig opmuntrende. F.eks. ved vi – med det amerikanske udenrigsministerium som kilde – at der den 25. februar blev fløjet 60 millioner stemmesedler til Irak, hvor de så blev fordelt. Det er ca. 4 stemmesedler for hver eneste af de 14 millioner registrerede vælgere. Alligevel var der mange vælgere som på valgdagen måtte gå forgæves, fordi der ikke var nogen stemmesedler tilbage på deres valgsted, da de kom for at stemme. Men trods den åbenlyse mulighed for omfattende valgsvindel, så tyder den foreløbige optælling på, at premierminister Allawi, som er indsat på amerikanske bajonetter, får mindre end 20 procent af stemmerne. Det betyder altså, at selv den halvdel af den irakiske befolkning, som i følge den officielle opgørelse trodsede opfordringen til boykot og deltog i valget, i stort tal har brugt muligheden til at stemme imod besættelsesmagten. Det bekræfter en undersøgelse fra et amerikansk baserede opinionsinstitut, som viser at det overvældende flertal af den irakiske befolkning – 82% af sunnierne og 69 % af shiiterne – ønsker en øjeblikkelig tilbagetrækning af de udenlandske tropper fra Irak. Det egentlige spørgsmål nu er om Bush virkelig vil respektere det irakiske folks ønske. - Er det for at respektere det irakiske folks ønske om tilbagetrækning, at USA har bygget sin største ambassade med tusinder af ansatte i Bagdad? - Er det for at respektere det irakiske folks vilje om tilbagetrækning, at USA er i gang med at bygge 14 militærbaser til deres tropper beregnet på langvarigt ophold? - Og er det i respekt for det irakiske folks ønske om tilbagetrækning, at USA allerede har meddelt, at de vil blive i Irak flere år fremover? Naturligvis ikke! Det er derimod en bekræftelse på den udenrigspolitiske doktrin, som den nuværende amerikanske administration arbejder efter og som kort og godt lyder: Vores olie ligger under jeres sand! - Derfor udstedte den amerikanske statholder Poul Bramer – i strid med Geneve-konvention – et dekret om privatisering af de 200 største irakiske virksomheder. - Derfor udstedte han et dekret om at udenlandske virksomheder i Irak kan føre deres overskud ud af landet uden at betale skat. - Og derfor har han placeret håndplukkede administratorer på samfundets nøgleposter. Så uanset hvordan den irakiske befolkning stemmer, så er meningen ikke at en ny regering skal være herre i eget hus, men derimod sikkerhedsmæssigt afhængig af det amerikanske militær og økonomisk i lommen på amerikanske virksomheder. Hver gang vi har rejst disse problemer i folketinget har regeringen svaret at den ikke blander sig i USAs kommercielle interesser. Det tør siges. Regeringen blander sig i det hele taget ikke i hvad USA foretager sig i Irak. - Når den ene torturskandale bliver afsløret efter den anden, nøjes Fogh med at udtrykke tillid til de amerikanske myndigheder. - Når billeder dokumenterer hvordan amerikanske soldater dræber sårede og forsvarsløse irakere med koldt blod, så er Foghs svar at ingen kan tvinge ham til at se TV. - Og når FNs generalsekretær ligger på knæ for besættelsesmagterne for at forhindre deres massakre i Falluja, så har Fogh kun et skuldertræk til overs. Men Anders Fogh Rasmussen: Det kan godt være, at du kan løbe stærkere end de fleste andre i din alder, men du kan ikke løbe fra dit ansvar. Nu kunne man selvfølgelig håbe, at hele Irak-fadæsen var udtryk for en dårlig dag på kontoret. Men dertil er fadæserne for mange og mønstret for tydeligt. - Vi har en regering, som siden 2002 har skåret 11 mia. kroner i bistand til de fattigste mennesker i denne verden og som har planlagt at skære yderligere 36 mia. i den kommende valgperiode. - Vi har en regering, som af hensyn til handelsinteresser lukker øjnene for undertrykkende regimers ugerninger, f.eks. Ruslands overgreb i Tjetjenien. - Og vi har en regering, som hylder dobbeltstandard – en standard for vennerne og en anden for de andre. Og jeg vil sige til dig Fogh, at med din støtte til Israels brud på FNs resolutioner, så burde du egentlig foreslå Danmark trukket ud af Sikkerhedsrådet og søge familiesammenføring med din ven Bush i Amerikas Forende Stater.