Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Irak skal plundres og befolkningen tortureres

Source:www.enhedslisten.dk
Date:05/02-2005

Enhedslisten har gentagne gange spurgt den danske regering om den støtter USA’s forsøg på at dominere Iraks økonomi. Her er nogle eksempler på svar fra Udenrigsminister Per Stig Møller fra oktober 2003, hvor USA’s planer for alvor var sat i værk.

Hvad er ministerens kommentar til, at Kellogg Brown and Root har fået en kontrakt om olie- udvinding uden andre firmaer var involveret, at denne beslutning har været holdt hemmelig for den amerikanske kongres i fem uger, og har ministeren nogen kommentar til den økonomiske og politiske dobbeltrolle som den amerikanske vicepræsident Dick Cheney er i, når Kellogg Brown and Root er en underafdeling af Halliburton som samme Dick Cheney var ledende kraft i, og hvor selskabet selv oplyser at Dick Cheny stadig modtager omkring 1 million dollars fra dem hvert år?

Svar: Jeg er ikke umiddelbart bekendt med de omtalte virksomheders aktiviteter og med de i spørgsmålet angivne forhold.

Hvad er ministerens kommentar til en udtalelse fra det demokratiske medlem af repræsentanternes hus om, at der tegner sig et billede af "spild og forgyldelse" i Irak, med berigelse af firmaer som olieselskaberne Bechtel og Halliburton, hvis tidligere direktør er George W. Bush`s vicepræsident Dick Cheney?"

Svar: Regeringen har ingen kommentarer til amerikanske myndigheders kommercielle dispositioner i Irak.

Hvad er ministerens kommentar til Informations artikel fra den 3. oktober 2003, hvor det oplyses at ordrer til genopbygningen af Irak sker til republikanske venner og forretningsforbindelser, og at to koncerner alene - Bechtel og den anden Kellogg Brown & Co., som begge har nære kontakter til det hvide hus - har fået bevilget kontrakter til en milliard dollars?

Svar: Regeringen har ingen kommentarer til amerikanske myndigheders kommercielle dispositioner i Irak.

Hvad er ministerens kommentar til at en af det amerikanske forsvarsministeriums tidligere top- rådgiver Richard Perle, ifølge Ritzau den 7. maj 2003, kort før krigen i Irak begyndte, og hvor han stadig var toprådgiver for Bush-administrationen, holdt foredrag for investorer om, hvor- dan de kunne tjene på krigen, baseret på bl.a. hemmelige oplysninger om næste generations teknologi indenfor militærkommunikation?

Svar: Jeg er ikke bekendt med indholdet af de omtalte foredrag og har i øvrigt ingen kommentarer til Richard Perles optræden i forskellige sammenhænge.

Finder ministeren ikke at det skaber et troværdighedsproblem for den amerikanske besættelsesadministration, at den gentagne gange - ifølge Berlingske Tidende den 2. oktober 2003 - henter folk udefra til at udføre arbejde f.eks. reparationer i olieindustrien, der kan gøres af lokale civile irakere.

Svar: Det internationale samfund yder i øjeblikket en omfattende indsats for at genopbygge og demokratisere Irak. De basale samfundsfunktioner i Irak er under genetablering, samtidig med at der med dannelsen af det irakiske regeringsråd og rådets udnævnelse af en række miniterier er taget væsentlige skridt i retning af overdragelse af landets ledelse til den irakiske befolkning. Mener ministeren ikke at det er spild af penge, at der gives massevis af midler til projekter udført af amerikanske firmaer, hvor der findes lokale irakiske firmaer som kan udføre det samme arbejde for 10% af pengene, som det fremføres i en artikel i Berlingske Tidende den 2. oktober 2003?

Svar: Det internationale samfund yder i øjeblikket en omfattende indsats for at genopbygge og demokratisere Irak. De basale samfundsfunktioner i Irak er under genetablering, samtidig med at der med dannelsen af det irakiske regeringsråd og rådets udnøvnesle af en række miniterier er taget væsentlige skridt i retning af overdragelse af landets ledelse til den irakiske befolkning.

Mener ministeren ikke det er udtryk for gammeldags imperialisme, at den amerikanske besættelsesadministration presser det irakiske regeringsråd og den nye irakiske regering til at forkynde, at 200 irakiske selskaber snart skal privatiseres, samtidig med (som Martin Burcharth skriver i Information) dekreterede besættelsesmyndigheden, at udenlandske firmaer kan eje 100% af irakiske selskaber?

Svar: Regeringen finder, at den private sektor og private investeringer spiller en vigtig rolle som drivkraft i den økonomiske genopbygning af Irak.

Mener ministeren ikke at de amerikanske interesser i at styre og kontrollere irakiske selskaber og olien, er uforenelige med at der kan tales om at Irak forberedes til demokrati og selvstyre?

Svar: Regeringen har ingen kommentarer til amerikanske myndigheders kommercielle dispositioner i Irak. Regeringen finder, at den private sektor og private investeringer spiller en vigtig rolle som drivkraft i den økonomiske genopbygning af Irak. Mener ministeren ikke at der er tale om en mildest talt uheldig kombination af politik og økonomiske interesser, når den republikanske politiske rådgiver Charles Black, som i 1990`erne rådgav den irakiske oppositionsgruppe INC, nu sammen med sit firma BKSH & Associates planlæger selv at starte virksomheder i Irak?

Svar: Jeg har ingen kommentarer til spørgsmålet.

Vurderer den danske regering, at en umiddelbar og hurtig privatisering af statsejede irakiske virksomheder vil bidrage til den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Irak?

Svar: Regeringen finder, at den private sektor og private investeringer spiller en vigtig rolle som drivkraft i den økonomiske genopbygning af Irak.