Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Røde Kors afslører tortur i Guantanamo

Source:www.arbejderen.dk
Date:03/12-2004

En hemmelig rapport fra Røde Kors anklager det amerikanske militær for at anvende både fysisk og psykisk tortur i koncentrationslejren i Guantanamo.

Et inspektionshold fra Internationalt Røde Kors besøgte i juni den amerikanske Guantanamo-lejr i Cuba.

Inspektionsholdet konkluderede, at behandlingen af fangerne og forhørsmetoderne kunne sidestilles med tortur.

Det fremgår af den fortrolige rapport fra besøget, som Den Internationale Røde Kors-komite udfærdigede til USA's regering i juli. The New York Times er kommet i besiddelse af et memorandum, der detaljeret beskriver rapportens konklusioner.

Et andet vigtigt anklagepunkt i rapporten er brugen af medicinsk personale ved planlægningen af forhør.

Det er første gang siden Røde Kors fik lov at besøge de internerede i januar 2002, at organisationen direkte hæfter ordet tortur på den måde, USA behandler sine fanger.

Inspektørerne skriver, at forhørsmetoderne er blevet stadigt mere raffinerede og undertrykkende. De konkluderer, at ved hjælp af ydmygende handlinger, isolationsfængslinger, ekstreme temperaturer og anbringelse af fanger i tvungne positioner knækkes fangernes vilje.

"Opbygningen af sådan et system, hvis erklærede formål er at skaffe efterretninger, kan ikke betegnes som andet end et bevidst system for grusom, usædvanlig og nedværdigende behandling og en form for tortur", hedder det i rapporten.

Ifølge rapporten bliver fangerne også udsat for høj og vedvarende støj, kulde i længere tid og "nogle slag".

En talsmand for USA's forsvarsministerium Pentagon afviser rapportens beskyldninger:

- USA fører en sikker, human og professionel internerings-operation i Guantanamo, som skaffer værdifuld information i krigen mod terrorisme, sagde han.

Internt i Røde Kors diskuteres det løbende, om organisationen skal og kan leve op til kravet om fortrolighed, når organisationen får kendskab til så ekstreme forhold.

Besøgene har stor værdi for de internerede, men risikoen for at blive misbrugt til at blåstemple forholdene er overhængende.

Pentagon har gentagne gange henvist til, at Røde Kors besøger Guantanamo som led ministeriets tilbagevisning af, at der foregår mishandlinger.