Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Nye koloniseringsmuligheder

Source:www.arbejderen.dk
Date:05/12-2004

Forebyggende angreb, tidligere indgriben i lokale konflikter og en ny definition af terrorisme. Det er nogle af forslagene i en ny rapport om en reform af FN.

I onsdags præsenterede FN's generalsekretær, Kofi Annan, som anbefaler en udvidelse af Sikkerhedsrådet fra 15 til 24 medlemmer.

Rapporten sætter ikke navn på hvilke lande, der eventuelt skal optages som permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet.

I det nuværende Sikkerhedsråd er der fem faste medlemmer, USA, Rusland, Kina, Frankrig og Storbritannien, som alle har vetoret.

Rapporten lægger ikke op til, at nye permanente medlemmer også skal have vetoret. På den anden side anbefaler den heller ikke en afskaffelse af vetoretten.

Rapporten lægger op til, at FN skal kunne gennemføre forebyggende angreb som led i "kampen mod terror".

Derfor anerkender rapporten, at der eksisterer ".. mareridts-scenarier, som kombinerer terrorister, masseødelæggelsesvåben og uansvarlige stater og lignende, der muligvis kan retfærdiggøre anvendelsen af magt, ikke bare som en reaktion, men præventivt og før en latent trussel bliver til virkelighed".

Rapporten siger, at militær-aktioner skal være den sidste udvej. Men den henviser til folkemordet i Rwanda i 1994 og massakrer under den bosniske konflikt som eksempler på, at når forebyggelse af konflikter svigter, "er det bydende nødvendigt, at stoppe drabene og forhindre enhver genoptagelse af krig".

Rapporten anbefaler et globalt stop for udbygning faciliteter til oparbejdning og berigelse af uran for at hindre spredning af radioaktivt materiale.

Rapporten kommer for første gang med et forslag til en FN-definition af terrorisme.

Terrorisme er "enhver handling.., som har til formål at volde død eller lemlæste civile eller ikke-kæmpende, når formålet med en sådan handling, på grund af dens natur eller konteksten er at skræmme en befolkning, eller at presse en regering eller en international organisation til enten at afstå fra eller til at foretage sig en bestemt handling".

Annan vil de næste tre måneder konsultere regeringer for at undersøge hvilke dele af rapporten, der kan vinde opbakning ved et ekstraordinært FN-topmøde september næste år.