Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen vildleder og ignorerer folketinget

Source:www.enhedslisten.dk
Author:Line Barfod
Date:26/02-2005

Redaktionen:
Som muslim er forbudt at stemme ved demokratiske valg idet det omhandler menneskeskabt lovgivning (se evt. det shariamæssige bevis). Men på trods af det, er det forpligtende, at følge med i politiske begivenheder både på verdensplan og lokalt.

I normale mødeuger samles Folketinget tirsdag, onsdag og torsdag. Her diskuteres om lovforslag og beslutningsforslag. Der gennemføres forespørgselsdebatter, og ministrene svarer på spørgsmål. Folketingets formand og administrationen sammensætter dagsordenen bl.a. ud fra, hvilke ministre der har tid på hvilke dage. Men i april 2004 meddelte Folketingets formand, at der ikke var møde en hel formiddag. Ikke fordi der manglede nogle sager. Men fordi ingen af ministrene havde tid til at komme. Det viste sig, at regeringen planlagde at præsentere sit forslag til strukturreform denne dag. Derfor meldt alle ministre afbud.

Dette er kun et af rigtig mange eksempler fra de seneste par år på, at regeringen ikke tager Folketinget og folketingsmedlemmerne alvorligt, men behandler landets folkevalgte forsamling, som om det var en gruppe embedsmænd, der skal indrette sig efter ministrenes forgodtbefindende. For nylig meddelte Anders Fogh Rasmussen, at han ikke havde tid til at holde åbningstalen tirsdagen før, at Folketinget skal diskutere den, sådan som statsministre plejer at gøre. Det var vigtigere for ham at tage til Bruxelles for at mødes med præsident Bush.

Samme ligegyldighed over for Folketinget ligger bag, når Fogh og hans ministre gang på gang undlader at svare på det, de bliver spurgt om i Folketinget. Eller når de svarer vildledende for at forhindre, at sandheden kommer frem. VK-regeringen har også drevet deres kampagne mod smagsdommere så vidt, at de i mange tilfælde forhindrer de involverede grupper i samfundet og eksperter på området i at få indflydelse på lovgivningen. Gang på gang sender regeringen sine forslag til førstebehandling i Folketinget, inden folketingsmedlemmerne har haft mulighed for at sætte sig ind i høringssvarene fra personer og organisationer uden for Folketinget.

Ved flere lejligheder har Enhedslisten klaget over dette til Folketingets formand, Christian Mejdahl, uden at det har hjulpet noget. Da Mejdahl var på valg igen ved det nye Folketings sammentræden, skrev vi derfor til ham og bad ham inden afstemningen forklare, hvordan han ser på disse problemer. I sit svar lover formanden at tage problemerne op på et seminar i Folketingets præsidium i april og lover i det hele taget at varetage Folketingets interesser over for regeringen. På den baggrund har vi valgt at støtte Mejdahls genvalg, men vi har samtidig gjort ham opmærksom på, at vi nøje vil følge, hvordan det forløbet her i foråret, og hvilke holdninger han vil give udtryk for over for regeringen. Folketingets formand er på valg igen i oktober, og vi vil være sikre på, at der bliver valgt en formand, der står fast på, at regeringen ikke står over Folketinget.

Redaktionen:
Beviset på at det er forbudt at deltage og stemme ved demokratiske valg finder vi i det følgende:
Allah [swt] siger i surah Taubah vers 32:
”De tog deres præster og munke som herrer foruden Allah, også Messias, Marias søn (tog de som herre foruden Allah), til trods for de udelukkende blev befalet at tilbede én Herre (Allah). Der er ingen anden herre foruden Ham (Allah).”
Følgende hadith er berettet fra profeten [saaws]: Uday ibn Hatim kom ind til Allahs Sendebud Muhammad, da han [saaws] læste det ovenstående vers i surah Tauba og sagde: ”Jøderne og de kristne har ikke tilbedt deres munke og præster og har ikke betragtet dem som deres herrer.” Allahs sendebud [saaws] svarede: ”De (munkene og præsterne) fastsatte nogle påbud og forbud, og de (jøderne og de kristne) adlød dem. Dette er at tilbede dem og betragte dem som herrer.” (Timidzi og Ahmad ibn Hanbal).

På trods at det meget tydelige bevis finder vi desværre mange nutidige ulama vildlede muslimerne og føre dem bag lyset. Mange muslimer er uvidende om dette faktum eller tror blindt på, hvad ulama fortæller dem.