Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ny Dankortaftale: 125 mio. kr. mere til bankerne

Source:www.enhedslisten.dk
Date:26/02-2005

Det er en helt uantagelig aftale, der er lavet om Dankortet.

- Ikke alene betyder aftalen, at bankerne straks - med statens hjælp - kan øge deres overskud med 125 millioner kr.. - oven i de ca.. 26 milliarder kr.. de allerede har i årligt overskud. De er også stillet yderligere flere hundrede millioner kr.. i udsigt fra 2010, fremgår det af den nye aftale. Fra 2010 kan bankerne nemlig opkræve halvdelen af de udgifter, i alt 760 millioner kr.., de påstår, de har på Dankortet. Det er altså en kommende betaling på 380 millioner kr.. bankerne i dag har fået lovning på.

- Og hvor aftalen om de 50 øre trods alt var et synligt gebyr, bliver betalingen til bankerne frem over skjult over for forbrugerne. Pengene til bankerne lægges oven på prisen i butikkerne, uden det kan ses - og selv dem, der betaler kontant, kommer til at bidrage til et ekstra overskud i bankerne.

- Jeg er meget forundret over at Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet mener, det er rigtigt at hjælpe bankerne til at hæve flere hundrede millioner kr.. hos forbrugerne, til med på en måde, så forbrugerne ikke kan se, at de skal betale til at øge bankernes overskud.

Enhedslisten vil stemme imod aftalen og har allerede på onsdag Erhvervsministeren i spørgetiden: Hvorfor mener regeringen det er vigtigt at staten hjælper bankerne med at øge deres overskud ud over de 26 milliarder kr., de allerede tjener ?

Desuden skal ministeren svare på Nationalbankens utidige politisering ved at gå ind i den politiske debat ved at afvise, at Nationalbanken kunne stå for Dankortet. Det er Folketinget og ikke Nationalbanken, der bestemmer, hvad Nationalbanken skal gøre.

Endeligt fastholder Enhedslisten sit forslag om at lade Nationalbanken stå for Dankortet. Forslaget forventes førstebehandlet senest samtidig med den lov, Erhvervs- og økonomiministeren vil fremsætte på baggrund af den indgåede aftale.