Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fødevarestyrelsen vil sende giftige fisk til den "trejde verden"

Source:Ritzau, Berlingske Tidende
Date:29/01-2009

Sportsfiskerne vil stop for planer om eksport af giftige laks til lande uden for EU. Men Fødevarestyrelsen mener godt, at andre mennesker kan spise dem.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil have Folketinget til at sætte en stopper for planer i Fødevarestyrelsen om at tillade eksport til lande uden for EU af østersølaks, der er så forgiftede med dioxin, at det er forbudt at sælge dem inden for EU.

Red.: Dioxin er en samlebetegnelse for en gruppe klorholdige giftstoffer som dannes under forbrænding af organisk materiale så længe det er klor til stede. Dioxin er meget skadelig for mennesker, blandt andet under vietnamkrigen blev det brugt som plantegift i tætte jungleområder. Giften fører over lang tids eksponering til øget risiko for kræft, reproduktionsforstyrrelser, nedsættelse af immunforsvaret, neurotoksiske effekter og "hormonvirkninger".

Men der kan være andre steder i verden, hvor folk godt kan tåle laksene, siger Fødevarestyrelsen.

Sportsfiskerne affærdiger lempelsen som "fuldstændig grotesk og dybt uetisk".

- Snævre hensyn til det bornholmske erhvervsfiskeri efter laks vægter Fødevarestyrelsen åbenbart meget tungere end fødevarehensynet for befolkningerne i tredjelande og hensynet til en bæredygtig forvaltning af laksebestanden i Østersøen, siger sportsfiskerforbundets formand, Verner W. Hansen.

I Fødevarestyrelsen siger kontorchef Per Henriksen, at Danmark blot vil følge en generel EU-regel om, at eksporten er tilladt til tredjelande, hvis de lokale myndigheder tillader importen. Østersølaks må kun sælges i EU, når de er små nok eller trimmet nok for fedt til ikke at indeholde så store mængder dioxin, at mennesker kan tage skade ifølge EU's grænseværdier.

Sportsfiskerforbundet vil have erhvervsfiskeri efter østersølaks helt forbudt for at gøre bestande, der yngler i svenske og finske elve, mere levedygtige.