Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen vil angribe løn og dagpenge

Source:www.enhedslisten.dk
Date:26/02-2005

Med det nye regeringsgrundlag lægger VK reelt op til løntrykkeri og forringelser for de arbejdsløse.

Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens arbejdsmarkedspolitiske ordfører siger:

- Indvandrere og efterkommere skal tvinges i arbejde på en særlig lav indslusningsløn. Det vil skærpe den nuværende udvikling, hvor ordinære jobs erstattes af jobs, hvor de ansatte ikke får overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold.

- Når regeringen lægger op til at ”drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan vi bedst kan … opnå forståelse for, at det ikke er en vej til at undergrave vilkårene på det danske arbejdsmarked”, er det en ren tilståelsessag. Det er en vej til at undergrave vilkårene.

- En sådan ordning med indslusningsløn vil ikke forbedre integrationen. Tvært imod skabes der nye modsætninger mellem danskere og indvandrere på arbejdsmarkedet.

- Regeringen vil endnu engang forsøge sig med forringelser på dagpengeområdet. Når der lægges op til at kigge på ”visse særregler på dagpengeområdet”, er der lagt op til en gentagelse af de forringelser, som regeringen forsøgte sig med i 2003. Taberne bliver de mennesker, som har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Også ideen om skærpede rådighedsregler vil ramme de arbejdsløse på pengepungen. Skærpede rådighedsregler har ingen mening i en situation, hvor der mangler jobs til de arbejdsløse.

- Vi savner fuldstændigt konkret bud på nye jobs, såvel indenfor den offentlige service som i alternativ produktion.

- Regeringen har intet at byde på, for de tusinder af mennesker, som mister deres job, når private industrivirksomheder flytter produktionen ud af landet, og lukker arbejdspladser i Danmark, slutter Jørgen Arbo-Bæhr.