Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Planter mod dårligt indeklima

Source:Havebureauet
Date:03/07-2009

Grønt er godt - også når det gælder indeklimaet. Planter kan ikke bare rense luften for giftstoffer, men de giver også bedre trivsel og er med til at regulere luftfugtighed og temperatur med færre sygedage til resultat. Senest er forskerne begyndt at interessere sig for planters evne til at modvirke stress.

Planter er ikke kun til pynt. Vores brug af planter i hjemmet og på jobbet er i stigende grad genstand for en intens forskning, fordi mange forsøg efterhånden når frem til samme resultat, nemlig at vi kan påvirke vores indeklima ved hjælp af planter.

En enkelt væddeløber (Chlorophytum) kan på blot halvanden time fjerne den maksimale grænseværdi af formaldehyd i et 50 kubikmeter stort rum. Så der er vist ingen fare på fære her i køkkenet.

Vores hjem kan godt være lidt af en giftig cocktail, for mange moderne møbler og byggematerialer afgiver giftstoffer til luften. Plast og lim fra fx spånplader og lakker er nogle af de store syndere, når det drejer sig om at sende formaldehyd, xylene, benzene og phenol ud i rummet. Men her har undersøgelser fra bl.a. NASA, den amerikanske organisation for rumforskning, vist, at en enkelt plante af typen væddeløber (Chlorophytum), stuebirk/kvælerfigen (Ficus benjamina) eller guldranke (Epipremnum) på blot halvanden time er i stand til at fjerne den maksimale grænseværdi af formaldehyd i et 50 kubikmeter stort rum.

Planterne med de særlige evner for luftrensning optager og neutraliserer giftstofferne gennem bladene samtidig med de, som alle planter, omdanner luftens CO2 til ilt. Generelt gælder det, at jo større planten er, og jo hurtigere den vokser, jo bedre er dens evne til at forbedre indeklimaet.

Planter giver fugt til tør luft

En anden effekt planter har på indeklimaet er deres evne til at regulere luftfugtigheden. Når planten frigiver ilt tilføres samtidig fugtighed til luften. Arbejdstilsynet anbefaler, at den relative luftfugtighed i rummet normalt bør ligge mellem 25 og 60 % - lavest om vinteren og højest om sommeren. Men når vi om vinteren skruer op for varmen, udtørres luften ofte til under den anbefalede fugtighed. Det kan give røde øjne, irritationer og svie i huden, næsen og halsen. Derudover påvirker høje rumtemperaturer påvirker koncentrationsevnen. Her kan planter bruges som en temperaturregulerende faktor, for den luftrensende proces betyder nemlig, at luftens temperatur sænkes.

Varm og tør luft er ikke god for koncentrationsevnen. Her kan planter tilføre luften fugtighed og samtidig være med til at sænke temperaturen.

Flere planter – færre sygedage

En undersøgelse gennemført af den norske forsker Tove Fjeld har set nærmere på medarbejdernes helbred og sygefravær i et kontormiljø, hvor den ene halvdel blev indrettet med planter, mens den anden halvdel forblev uændret uden planter. Resultatet har vist, at medarbejderne, der var omgivet af planter, oplevede et fald af de mest gængse sygdomme såsom forkølelse, influenza, hovedpine, kort vejrtrækning og hudirritationer på 52 % mens fravær som følge af sygdom faldt fra 17 til 6 %.

Den norske forsker har også lavet forsøg i et shopping center, hvor 70 % af de besøgende oplevede, at forvandlingen til "grønt område" gav stedet en bedre atmosfære og kvitterede med at øge antallet af besøg i centret med 50 %.

Senest har Cand. Hort. PhD Janni Bjerregaard Lund fra AgroTech A/S, Institut for Jordbrugs- & Fødevareinnovation, meldt sig i rækken af forskere, der går på jagt efter dokumentation for planternes betydning for vores trivsel.

- Man har længe vidst, at havearbejde har en positiv indvirkning på psykisk velvære. Nu er man i den nyere forskning i højere grad begyndt at interessere sig for indendørsmiljøerne og planternes gunstige effekt på fx vores stressniveau – og dermed på den generelle trivsel i det hele taget, siger Janni Bjerregaard Lund.

En undersøgelse gennemført af Marta Gruca fra Institut for Jordbrugsvidenskab ved Københavns Universitet giver et muligt fingerpeg om resultatet. Her oplevede halvdelen af en gruppe af biblioteksbrugere, at grønne planter på læsesalen fik dem til at slappe mere af og 87 % oplyste, at de følte sig bedre tilpas, når de var omgivet af planter.

Planter med dokumenterede luftrensende egenskaber:

  • Læge-aloe (Aloe vera)
  • Ederkoppeplante (Chlorophytum elatum)
  • Afrikansk dræcena (Draceana deremensis)
  • Guldranke (Epipremnum aureum)
  • Stuebrik (Ficus benjamina)
  • Orkidé (Phalaenopsis)
  • Bajonetplante (Sansevieria trifasciata)
  • Småbladet paraplytræ (Schefflera arboricola)
  • Fredslilje (Spathiphyllum)
  • Gåsefod (Syngonium podophyllum)

Yderligere læsning (på engelsk):
Top 15 NASA's Plants That Can Save Your Life
NASA Study House Plants Clean Air
Wikipedia's List of air-filtering soil and plants
Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement (NASA/ALCA Final Report, Plants for Clean Air Council)