Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Flere selvmordsforsøg blandt unge piger

Source:www.modkraft.dk
Author:Tine Pind Jørum/Monsun
Date:12/04-2005

Fra 1990-2001 steg antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger med 215 procent. Forældre og lærere bør være opmærksomme på adfærdsændringer og spørge ind til, hvordan teenagepigerne har det, lyder det fra selvmordsforsker.

Der er god grund til at slå alarm, når det gælder antallet af selvmodsforsøg blandt unge piger. Sådan lyder det i en artikel i det seneste nummer af Psykiatri-Information. For hvor antallet af selvmordsforsøg generelt er faldende i Danmark, er antallet af forsøg blandt unge piger steget med 215 procent i perioden 1999-2001. Årsagerne er mange.

– Det er ikke muligt at pege på én årsag til selvmordsforsøgene, siger forfatteren til artiklen, Centerleder på Center for Selvmordsforskning, Lillan Zøllner til Modkraft.dk

Samspil af årsager
Hun mener, at det er et samspil af årsager, der ligger bag stigningen:
• Unge står overfor flere valgmuligheder i dag end tidligere generationer.
• De kan i mindre grad kan orientere sig mod familien, når de søger mål og værdier for deres liv.
• De forestiller sig, at alt er muligt og at alt kan blive bedre.
• De har opfattelsen af at have ansvaret for deres eget livsprojekt.
• De har svært ved at håndtere lidelse og skuffelser og overmandes ofte af en følelse af diffus tomhed, når virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

215 procent er et mindstetal
Lillian Zøllner vurderer, at de 215 procent er et absolut minimumstal, da det kun dækker de piger, der har været i kontakt med et sygehus i forbindelse med deres selvmordsforsøg. Tallet stammer fra Register for Selvmordsforsøg, som har registreret antallet af selvmordsforsøg i Fyns Amt, det eneste sted i Danmark, selvmordsforsøg er registreret.

Her registrerede man i 1990 25 tilfælde af selvmordsforsøg blandt piger i alderen 15-19 år. Og i 2001 var tallet steget til 58 tilfælde. Ingen kender det samlede antal selvmordsforsøg i den danske befolkning, men ifølge artiklen i Psykiatri-Information skønner Register for Selvmordsforsøg, at »ca. 9.000 mennesker hvert år forsøger at tage deres eget liv. Til sammenligning sker der 7.000 trafikuheld med personskade om året«, lyder det i artiklen.

Hvad kan forældre og lærere gøre?
Hvad kan forældre og lærere til unge piger gøre for at forebygge selvmordsforsøgene? – Man skal være opmærksom på adfærdsændringer hos den unge som f.eks. social isolation og hvis den unge trækker sig væk fra venner og familien. Eller hvis hun går fra at være en stille pige til pludselig at være meget udfarende, fortæller Lillian Zøllner. – Og så skal man spørge den unge, hvilke tanker hun går rundt med – synes hun ikke livet er værd at leve?

Men teenagepiger kan jo være ekstremt afvisende overfor deres forældre – skal man spørge dem så direkte? – Som forældre skal man jo kunne bære at blive afvist. Det er en del af det at være forældre. Men selvfølgelig skal man spørge på en måde, der er passende for den enkelte unge. Den måde, man taler med Susanne på, kan være meget anderledes end den måde man kan tale med Trine på. Det skal man tage højde for, siger Lillian Zøllner til Modkraft..dk Stigningen i antallet af selvmordsforsøg fik i 2001 Center for Selvmordsforskning til at iværksætte en undersøgelse om trivsel, sårbarhed og selvskade blandt 5.000 danske folkeskoleelever i Fyns Amt. Undersøgelsen udkommer i bogform i løbet af 2005 og inkluderer de nyeste tal til og med 2004.