Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Statsministeren følger ikke med i, hvad der foregår

Source:Enhedslisten
Date:28/04-2005

Danske tropper har ifølge regeringen ikke udleveret irakiske fanger til amerikanerne, men alene til briterne og til irakerne.

Derfor var det lidt overraskende for Enhedslisten at opdage, at regeringen end ikke fulgte med i de britiske aviser. For af aviserne fremgik det, at britiske soldater er anklaget for en lang række overgreb på irakiske fanger. Da det er Danmarks pligt under Genèvekonventionen om krigsfanger at sikre sig, at de magter, Danmark udleverer krigsfanger til, har evnen og viljen til at overholde de humanitære spilleregler, var det mindste, vi kunne forvente af en regering vel, at regeringen ved, hvad der står i aviserne om de tropper, vi udleverede fanger til.

Søren Søndergaard fra Enhedslisten havde statsministeren i krydsild i Folketingssalen den 5. maj 2004.

Spm. nr. S 3621 - besvaret 05/05-2004

5) Til statsministeren af: Søren Søndergaard (EL):
»Vil statsministeren oplyse, hvor mange fanger de danske styrker i Irak har taget, samt hvad der er sket med dem, herunder hvor mange af dem der er blevet overdraget til det amerikanske militær?«

Søren Søndergaard (EL):
Den 16. april, altså i midten af april, stillede jeg fire spørgsmål til udenrigsministeren, herunder hvor mange fanger de danske styrker i Irak havde taget, og hvad der var sket med dem. Grunden til, at jeg stillede de spørgsmål, var jo, at man skal være både døv og blind eller også helt bevidst have valgt at lukke både øjne og ører for at have undgået at bemærke de mange oplysninger, der gennem længere tid er kommet frem om tilfælde af mord, tortur og ydmygelser begået af besættelsesmagten i Irak.

Nu kan man selvfølgelig spørge: Hvad kommer det Danmark ved? Det kommer jo Danmark ved, fordi Danmark er en del af besættelsesmagten i Irak. Vi er med til at besætte landet og er en del af den koalition, der holder landet besat. Derfor er det selvfølgelig generelt en ekstremt alvorlig sag for Danmark, men det er selvfølgelig også en ekstremt alvorlig sag, hvis det har noget at gøre med de fanger, som Danmark har taget.

Da jeg ikke havde fået noget svar fra udenrigsministeren efter de der 14 dage, så syntes jeg, at det sådan set var på tide, at vi kom videre i sagen, og derfor stillede jeg spørgsmålene i fredags til statsministeren, og statsministeren har så mulighed for at svare nu.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Forsvarsministeriet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:
Ved de danske styrker i Irak tilbageholdes jævnligt civile personer, som efterfølgende overdrages til lokale myndigheder eller til den britiske styrke. Disse personer tilbageholdes typisk på grund af ulovlig våbenbesiddelse, tyveri eller anden form for kriminalitet.

Danmark har ikke taget krigsfanger i Irak. Samlet er der i perioden, fra den danske styrke blev indsat i Irak til den 21. april i år, tilbageholdt 178 personer. Heraf er 22 frigivet, 113 er overdraget til irakisk politi, og 43 er overdraget til Storbritannien. Dette har hr. Søren Søndergaard så i øvrigt den 3. maj i år fået oplyst af udenrigsministeren i besvarelse af spørgsmål nr. S 3332, og jeg har ikke noget at føje til det. …..

Søren Søndergaard (EL):
Jeg vil bare sige til statsministeren, at det her ikke handler om ordkløveri. Det handler om, at den besættelsesmagt, som Danmark er en del af, myrder, torterer og ydmyger fanger. Det er det, det handler om.

Jeg synes, at statsministeren skal svare på det spørgsmål, jeg stillede: Vil statsministeren tage initiativ til, at det bliver undersøgt konkret i forhold til hver enkelt, om de, vi har haft ansvar for, har været udsat for tortur eller for at blive ydmyget? Jeg synes, at statsministeren skal svare på det meget enkle spørgsmål, om han vil tage initiativ til, at der bliver foretaget den undersøgelse. Så forstår jeg ikke, at statsministeren hele tiden snakker om, at det er i lyset af de seneste oplysninger. Altså The Independent, 15. februar: En iraker dør i britisk varetægt, angivelig efter at syv andre er blevet sparket og slået af britiske soldater i Basra. The Guardian den 21. februar: 26-årig iraker dør i britisk varetægt; hans lig var fuld af blå mærker. 22. februar i The Independent: Irakisk skoleinspektør dør i britisk varetægt, fik tæsk med riffel under anholdelse. Den 27. februar: 16-årig drukner, efter britiske tropper har tvunget ham ud at svømme i en flod, han kunne ikke svømme osv. osv. osv.

Men jeg forstår, at når Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet får den slags rapporter, bliver de arkiveret lodret, for statsministeren kan stå her og sige, at det ikke er noget, han kender til. Han læser ikke The Independent, han læser ikke amerikanske aviser, han læser ikke engelske aviser, han ved ikke noget. Han læser ikke Amnestyrapporter, han får ingen oplysninger af Forsvarsministeriet, og han får ingen oplysninger af Udenrigsministeriet. Er det virkelig sådan, Danmark fører krig?

Anden næstformand (Poul Nødgaard):
Tiden er udløbet. Så er det statsministeren.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Nu synes jeg, at hr. Søren Søndergaard lige skal dæmpe sig en lille smule. Jeg har i dag på det skarpeste taget afstand fra det, der er foregået.

Til det spørgsmål, som hr. Søren Søndergaard stillede, for resten var det jo en lidt ophidset kommentar, vil jeg gerne sige, at jeg vil tage en kontakt til forsvarsministeren med henblik på at sikre, at der i forbindelse med de tilsyn, som allerede føres fra de danske styrkers side, er der skærpet opmærksomhed om, hvorvidt de fanger, som er overladt til andre myndigheder af danske styrker, har lidt overlast. Jeg vil gerne sige til hr. Søren Søndergaard, at det initiativ til jeg tage, for det er klart, at vi ikke kan leve med den mindste usikkerhed på det punkt.

Kl. 13.45 Hermed sluttede spørgsmålet.