Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Klyngebomber og napalm

Source:Enhedslisten
Date:28/04-2005

Blandt de værste våben, USA brugte i Irak var napalm og klyngebomber. Klyngebomber er kendetegnet ved at sprede små bomber over et stort terræn, der i øvrigt ofte ikke eksploderer, men lægger sig som miner i landskabet. Det gør livet farligt for lokalbefolkningen også efter krigen.

Enhedslisten ville vide, om regeringen ville tage afstand fra, at USA brugte de to våbentyper i Irak. Statsministeren ville helst lade som om han ikke kendte noget til det:

Spm. nr. S 2923 - besvaret 24/03-2004

13) Til statsministeren af Line Barfod (EL):
»Står regeringen inde for overtrædelserne af Genèvekonventionen begået af koalitionen under Irakkrigen?«

Line Barfod (EL):
Jeg vil gerne igen appellere til formanden: Hvis statsministeren trænger til en pause, så han får mulighed for at komme sig lidt, så han kan begynde at svare på spørgsmålene, synes vi, at det ville være en vældig humanitær handling at gennemføre fra formandens side. Statsministeren kan så overveje besvarelsen af det spørgsmål, som jeg har stillet.

For vi tager det jo som en selvfølge, at når Danmark går i krig, spiller Genèvekonventionen en afgørende rolle i den måde, Danmark vælger at føre krig på. Det har statsministeren lovet ved flere lejligheder. Derimod er det jo ikke så overraskende, når vi hører, at USA ikke tager Genèvekonventionen lige så alvorligt. Det kan vi se i hele historien om Guantánamo, og der er en lang række eksempler fra Irakkrigen, som vi kan vende tilbage til under de opfølgende spørgsmål. Derfor vil jeg gerne høre, om den danske regering står inde for de overtrædelser af Genèvekonventionen, som andre i koalitionen i krigen mod Irak begår.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Der er i koalitionen naturligvis enighed om, at koalitionsparterne er forpligtet til fuldt ud i forhold til hver parts internationale forpligtelser at overholde den humanitære folkeret, og der er ligeledes enighed om, at de ansvarlige for eventuelle brud på bestemmelserne i den humanitære folkeret skal retsforfølges.

Line Barfod (EL):
Det må jeg jo forstå sådan, at den danske regering accepterer, at der er begået brud på Genèvekonventionen. For at tage et konkret eksempel har Human Rights Watch i en undersøgelse fastslået, at man kunne have undgået hundredvis af civile tab, hvis man ikke havde anvendt klyngebomber. Så man må altså sige, at klyngebomber her er i strid med Genèvekonventionen, for Genèvekonventionen siger jo klart, at man skal gøre, hvad man overhovedet kan for at undgå civile tab.

Jeg ville godt høre, om den danske regering har protesteret mod anvendelsen af klyngebomber, om Danmark i det hele taget har fremlagt en politik for, hvad man mener der skal anvendes af våben, om man f.eks. har accepteret, at der bruges napalm i nærheden af beboelse, eller man på anden måde har sagt fra over for brug af våben, som ville stride mod Genèvekonventionen.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Det giver jo sig selv. Naturligvis kan den danske regering ikke støtte brug af våben, der strider mod Genèvekonventionen.

Line Barfod (EL):
Det var sådan set ikke mit spørgsmål. Mit spørgsmål var, om Danmark har protesteret mod det. Danmark er jo en del af den koalition, der fører krig i Irak, og som nu har besat Irak. Har den danske regering protesteret over for de andre lande i koalitionen over, at man begår brud på Genèvekonventionen? Har man fra den danske regerings side sagt, at det kan vi ikke acceptere fra dansk side, og vi forlanger, at Genèvekonventionen bliver overholdt? Statsministeren må kunne fortælle, om den danske regering har protesteret, eller om man ikke har protesteret. Det er et ret klart spørgsmål, og da nu statsministeren er så træt, kan det sådan set oven i købet besvares med et ja eller nej. Har den danske regering protesteret over brud på Genèvekonventionen, eller har man ikke protesteret?

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg er ikke bekendt med brud på Genèvekonventionen.