Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen: USA skal ikke dømmes

Source:www.arbejderen.dk
Author:p.n.
Date:30/04-2005

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne står sammen om at afvise en FN undersøgelse af USA`s behandling af fangerne i Irak, Afghanistan og på Guantanamobasen.

Det stod klart efter en debat i Folketingssalen torsdag formiddag.

- Vi skal gå foran med respekt for menneskerettighederne. USA er en åben retsstat og en allieret for Danmark. Vi er i Venstre ikke tilhænger af en heksejagt mod USA. Venstre har tillid til USA`s kontrolsystemer, sagde Venstres ordfører, Troels Lund Poulsen. Efter hans opfattelse har regeringen allerede taget afstand fra USA`s overtrædelse af international humanitær ret.

SF og Enhedslisten opfordrede til, at Danmark støtter en sag ved FN`s menneskerettighedskomité mod USA`s brud på international humanitær ret.

Også Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, RCT, har opfordret til, at der internationalt tages skridt til at indbringe USA's brud på den internationale humanitære folkeret for FN`s menneskerettighedskomité. Denne opfordring kom i anledning af årsdagen for offentliggørelsen af de grusomme billeder af tortur og mishandling af fangerne i Abu Ghraid-fængslet og tv-udsendelser om de torturlinende afhøringsmetoder på Guantanamo.

- Terrorisme er en trussel. Men vi må i denne kamp ikke give køb på menneskerettigheder og undergrave det demokratiske samfund. Terrorister skal for en dommer og dømmes. De uskyldige skal slippes fri, sagde Jeppe Kofod, ordfører for Socialdemokraterne. Han afviste dog samtidig at støtte en FN-undersøgelse af USA.

- Det kan vi tage stilling til senere, sagde han på et direkte spørgsmål fra Frank Aaen.

- International ret er under hårdt pres fra USA. Der er behov for en kontant modoffensiv, ellers går det helt galt. Det er ikke en tom floskel, at den der tier samtykker, når vi taler om overtrædelse af fundamentale menneskerettigheder. Den danske regering har under alle omstændigheder et politisk ansvar for forbrydelser i de krige, hvor Danmark optræder som USA`s allierede, sagde Frank Aaen, udenrigsordfører for Enhedslisten.

Efter hans opfattelse skal Folketinget og den danske regering opfordre USA til straks at dømme eller løslade fangerne på Guantanamobasen og at standse alle brud på FN`s torturkonvention.

Men Troels Lund Poulsen og ordfører for de Konservative, Pia Christmas-Møller, mente ikke at Danmark skal dømme USA. Hvis Frank Aaen vil dømme USA bør han søge job som dommer i Amerika, opfordrede de to ordførere til.

- Vi kan ikke tilslutte os en udtalelse der har en dømmende indhold over for USA, sagde Pia Christmas-Møller.

I stedet vedtog regeringen sammen med Dansk Folkeparti en udtalelse, som 'fremhæver vigtigheden af, at alle parter i en væbnet konflikt overholder den internationale humanitære folkeret.'