Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Amerikansk kritik af undersøgelse om indhold i økologiske fødevarer

Source:Økologisk Landsforening
Date:08/08-2009

Forskere fra den amerikanske organisation ’The Organic Center’ kritiserer på lige fod med Økologisk Landsforening og engelske Soli Association den engelske undersøgelse, som konkluderer, at økologiske fødevarer ikke er sundere end fødevarer dyrket med sprøjtemidler og kunstgødning.

I sidste uge stillede Økologisk Landsforening sig uforstående overfor en ny engelsk undersøgelse, som konkluderer, at der ikke er helbredsmæssige fordele ved at spise økologiske fødevarer. Nu kritiserer organisationen The Organic Center (TOC) i USA også undersøgelsen, der er gennemført af en gruppe engelske forskere fra Food Standards Agency.

- Rapporten bagatelliserer positive resultater til fordel for økologiske fødevarer. I flere tilfælde har deres analyse vist, at økologiske fødevarer er tilbøjelige til at være mere næringsstoftætte end konventionelle fødevarer. Desuden har de i undersøgelsen udeladt vigtige næringsstoffer, deriblandt indholdet af antioxidanter, lyder det blandt andet fra Charles Benbrook, der er forskningschef i TOC.

Han kritik får støtte af forskere fra universiteter i Texas Washington State.

Forældede forskningsresultater
De engelske forskere fra Food Standards Agency har gennemgået forskningsresultater over en 50-årig periode - fra 1958 til 2008. Netop de mange ældre forskningsresultater er en af årsagerne til, at resultatet ikke holder, ligesom dei undersøgelsen heller ikke har taget højde for langtidseffekten af pesticider og andre kunstige stoffer på det menneskelige helbred.

- De fleste af de ældre undersøgelser anvender plantesorter, som ikke længere er i brug og måler ikke det totale indhold af antioxidanter og fenoler. Ældre undersøgelser anvender desuden analysemetoder, der nu betragtes som mindreværdige sammenlignet med moderne metoder, siger Charles Benbrook i en pressemeddelelse.

The Organic Center i USA er en nonprofit organisation, der gennemfører videnskabelig forskning og oplyser om de sundhedsmæssige og miljømæssige fordele ved økologiske fødevarer og landbrug.

Du kan læse mere om sagen i avisen Økologisk Jordbrug, som udkommer i dag fredag.

Se også:
Der er forskel på økologiske og ikke-økologiske fødevarer
Strid om sundhed i økologisk mad –Jyllands-Posten
Der er flere vitaminer i økomad - Politiken