Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Miljøministeren er ligeglad med forurenet jord

Source:www.dr.dk
Date:03/05-2005

Miljøminister Connie Hedegaard gøre grænseværdien for indholdet af tjærestoffer i jorden tre gange så høj, som den er i dag. Hun vil også sikre, at myndighederne kun registrerer giftgrunde, som man vil rydde op.

Det betyder at grænseværdien for en række forureningsstoffer i jorden i realiteten siger med en faktor 10.

- Grænseværdier skal ikke være hellige. Man skal således spise ret mange håndfulde jord, før det har en sundhedsmæssig betydning, siger Miljøminister Connie Hedegaard til Jyllands-Posten.

Dermed følger Connie Hedegaard en indstilling fra Kriteriegruppen, der kom med sin rapport kort før jul. Arbejdet blev sat i gang, da embedslægerne i hovedstaden påpegede, at forurenet jord ofte ikke er mere sundhedsfarlig at spise end en branket grillbøf.

Må leve med forurening
Derfor har både embedslæger samt repræsentanter for bl.a. Sundhedsministeriet og Miljøministeriet deltaget i arbejdet med at finde nye grænseværdier.

Miljøministeren mener desuden, at indbyggerne i de større byer må lære at leve med, at jorden i deres have eller under deres hus kan være forurenet.

Redaktionen: Det hele handler om penge og ansvar og har overhovedet ikke relation til grænseværdier. De nye værdier fastsættes så man slipper for at pålægge ansvar for forurening, og så man slipper for udgifterne til oprydning og rensning. Det betyder med andre ord, at man er bedøvende ligeglad med sundheden. Hvor tryk er du, hvis du ved dit hus står på en forurenet grund? Vil du ikke have placeret ansvaret for, hvem der har forurenet?