Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Irakiske bønder skal tvinges til at købe patent korn

Source:www.arbejderen.dk
Date:02/02-2005

I tusinder år har irakiske bønder høstet korn mellem floderne Eufrat og Tigris, hvor jordbruget havde sin vugge.

Fra år til år har bønderne gemt noget af årets høst til såsæd til det kommende år. Det har sikret en liberal økonomi i fri konkurrence mellem bønderne.

USA argumenterer også for, at liberal økonomi er den eneste vej til økonomisk vækst og faktisk en forudsætning for demokrati.

Derfor kan det virke paradoksalt, at besættelsesmagtens administrator, Paul Bremer, allerede i maj 2004 fandt det vigtigt at indføre en lov, der sikrer patentrettigheder på korn, i stedet for at overlade spørgsmålet til en folkevalgt irakisk regering.

- Denne patentlov gør, at irakiske bønder underlægges trenden med standardisering indenfor WTO-systemet (verdenshandelsorganisationen, red.), udtaler Shalini Bhutani fra organisationen Grain til den norske avis Klassekampen.

Grain frygter, at loven på sigt vil tvinge irakiske bønder til at købe dyrt såsæd fra udenlandske bioteknologiske selskaber som Monsanto.

Ifølge loven hedder det, at ændringerne er nødvendige, fordi selskaberne har brug for retfærdige betingelser for at beskytte deres intellektuelle ejendom.

Bremer siger, at loven sikrer en dynamisk privat sektor i modsætning til planøkonomi. Bhutani mener imidlertid, at med privat sektor menes der ikke de irakiske bønder.

-En håndfuld selskaber, som Monsanto, styrer markedet globalt. Det, amerikanerne gør, er at skabe et gunstigt klima for disse selskaber, så de kan investere i Irak. Hele arven, som går ud på at dele og bytte plantesorterne mellem sig, vil forsvinde, siger Bhutani.

I teorien kan bønderne tage patent på deres egne frø, men der stilles så strenge tekniske krav til en patentgodkendelse, at det kræver en god økonomi og evner til at begå sig i bureaukratiet, at få optaget et patent.

Samtidig er de irakiske kornsorter så uensartede, at det muligvis slet ikke kan lade sig gøre, forklarer Trygve Berg fra det norske Universitet for Miljø- og biovidenskab til Klassekampen.

- Det er kun økonomisk stærke firmaer, som kan få deres materiale beskyttet. En enkelt bonde vil ikke kunne gøre det, mener Berg.

Bhutani ser de mange love, som besættelsesmagten i al hast gennemførte umiddelbart efter magtovertagelsen, som et eksempel på sammenhængen mellem krigspolitik og handelspolitik. Hun mener, at dagens krige handler om ressourcer, og "genopbygningsarbejdet" handler først og fremmest om at åbne nye markeder.