Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Hvad vil justitsministeren med sex-slaver

Source:www.dr.dk
Date:16/05-2005

Justitsminister Lene Espersen skal nu på foranledning af Dansk Folkepart og formanden for Folketingets retsudvalg, Peter Skaarup, svare på, hvad hun vil gøre for at standse importen af kvinder til sex-industrien.

Ekstra Bladet har i dag afsløret, at flere og flere helt almindelige danskere har kastet sig over det indbringende marked for handel med kvinder. Kvinderne hentes til landet, købes og sælges og ender som slaver i sex-industrien.

Lene Espersen skal også forholde sig til om politiet har ressourcer til at forhindre, at kvinder lever som sex-slaver. - Det er klart, at vi ikke stiltiende må acceptere, at hverken danske eller udenlandske kvinder opholder sig i landet under slaverilignende tilstande, hvor de tvinges til at bedrive prostitution. Jeg vil bede justitsministeren komme med en vurdering af, hvorvidt hun mener, at der har været fokus nok på dette problem indtil videre, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup afviser ikke, at strafferammerne for menneskesmugling skal skærpes.