Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Der lever små dyr i vandrørene

Source:TV2
Author:liio
Date:01/02-2010

Til mange eksperters store forundring har det vist sig, at der lever masser af små, hvirvelløse dyr i de vandled­ninger, der bringer drikkevand ud til danskerne, skriver Jyllands-Posten. Mikroskopiske krebsdyr, vandlopper, dafnier, ledorme og vandbænkebidere op til 16 millimeter lange lever i vores vandrør, viser undersøgelser fra Odense, København og Århus.

"Det ser ud til, at smådyrene er alle steder i alle de større vandfor­synin­ger. Men vi mener ikke, at de udgør en sundhedsrisiko," siger professor Hans-Jørgen Albrechtsen fra DTU Miljø.

"Vi tror, at de har været i ledningssystemerne næsten altid," fortsætter han.

Ingen grund til bekymring
Han havde indtil for nylig ikke havde hørt om dyrene i vores drikkevand.

"Det er en overraskende opdagelse, og vi skal nu finde ud af, hvad det betyder. Der er dog ingen grund til bekymring, fordi de har været her så længe. Hvis der var grund til det, ville vi nok have fået problemer for længe siden. Men vi skal have undersøgt, om de udgør en risiko. Vi skal også have fundet ud af, hvad de lever af, hvor de kommer fra, hvad vi skal gøre for at slippe af med dem, og om det er nødvendigt."

Det var VandCenter Syd, der leverer vand til 153.000 odenseanere, som for nylig valgte at sætte en større undersøgelse i gang for at få problemet grundigt undersøgt, efter at smådyrene i to-tre tilfælde var endt ude hos forbrugerne.

Dyrerne er overalt
"Indtil for nylig troede de andre vandselskaber, at det var et rent Odense-problem. Nu kan vi se, at de er overalt," fortæller direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd.

"Vi er gået stille med problemet for ikke at skabe panik, men nu har vi bl.a. haft Miljøministeriet og embedslægen inde over og føler, at vi er klar til at gå ud og fortælle om sagen."

Hos By- og Landskabsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for at holde øje med vores drikkevand, oplyser kontorchef Inger Bergmann, at man sammen med Sundhedsstyrelsen følger sagen tæt.