Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Den danske regering ønsker mere forurening

Source:www.arbejderen.dk
Author:mogo
Date:23/06-2005

Miljøminister Connie Hedegaard må nøjes med Dansk Folkepartis opbakning, når hun i EU`s miljøministerråd på fredag stemmer ja til til EU-kommissionens forslag til et grundvandsdirektiv.

Oppositionen havde håbet på, at Danmark ville være med til at danne et blokerende mindretal i EU`s miljøministerråd sammen med blandt andre Tyskland og Sverige mod forslaget.

Det afviser miljøministeren, selvom direktivet åbner for højere koncentrationer af forurenende stoffer i grundvandet..

- Grundlæggende giver det ikke mening for mange stoffer, at EU sætter én standard, da der ikke er tale om grænseoverskridende problemer. Vi ønsker ikke at være med i et eventuelt blokerende mindretal, der risikerer at sætte processen (omkring vandrammedirektiver, red.) i stå, forklarer Connie Hedegaard efter mødet sidste uge i Europaudvalget på DANVA`s hjemmeside.

Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) frygter, at der vil blive 'fyldt op' til grænseværdierne for nitrat og pesticider i drikkevand.

Beskyttelsen af grundvand til drikkevandsforsyning er slet ikke nævnt i direktivet, og forslagets ord om bedst mulige oprydnings- og afværgemetoder samt miljøvenlig landbrugsdrift står i skærende kontrast til de angivne grænseværdier for nitrat og pesticider, påpeger DANVA.

Danmarks Naturfredningsforening kræver, at regeringen sikrer, at Danmark fortsat kan nægte at godkende pesticider, når nedbrydningsprodukter udvaskes i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.