Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen: Vi vil gøre de dårligst stillede familier endnu fattigere

Source:www.enhedslisten.dk
Date:23/06-2005
Den såkaldte integrationsaftale mellem regeringen, DF og Socialdemokraterne ligner regeringens udspil til forveksling, med tilføjelse af nogle stramninger af udvisningsreglerne og nedskæringer for de dårligst stillede. Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslistens integrationsordfører, siger: - Aftalen er så asocial, at det giver mig kvalme. Det handler jo rent og skært om at gøre mange af de dårligst stillede familier endnu fattigere. Vel at mærke både flygtninge, indvandrere og danskere. - Erfaringerne med starthjælp og nedsat kontanthjælp viser, at det ikke betyder bedre integration og flere i arbejde. Tværtimod gør det kun folk fattigere og mere isolerede i forhold til det øvrige samfund. - Aftalen er blottet for visioner om reel integration på arbejdsmarkedet, i skolerne og i boligområderne. Pisk og tvang fører ingen steder hen. - Der er ingen bud på nye arbejdspladser, eller på forbedringer på skole- og boligområdet. Det må ellers være logik for burhøns, at folk kun kommer i arbejde, hvis der er arbejdspladser nok. - Enhedslisten vil umiddelbart efter sommerferien komme med et udspil, hvor det handler om flere arbejdspladser, og bedre boliger og skoler.