Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Læger uden Sponsor

Source:laegerudensponsor.dk
Date:17/05-2011

Læger uden Sponsor er et netværk af læger og lægeestuderende, som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interesser i såvel forskning som patientbehandling.

Netværket præsenteret for kollegerne i en artikel i Ugeskrift for Læger i januar 2005 Læs artiklen).

Et væsentligt mål for netværket er at synliggøre de interessekonflikter i sundhedsvæsenet, som sponsorering, forskningssamarbejde og gaver fra kommercielle interessenter medfører.

Netværket er åbent for alle læger, som ser problemer i den udbredte anvendelse af kommerciel sponsorering i medicinsk forskning og i lægers uddannelse.

Læs mere på hjemmesiden http://www.laegerudensponsor.dk/