Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Rumsfeld og andre skal straffes for tortur

Source:http://www.information.dk/Indgang/VisArtikel.dna?pArtNo=172270
Author:Martin Burcharth
Date:25/04-2005

BOSTON - Den respekterede amerikanske menneskeretsorganisation Human Rights Watch opfordrede i går Justitsministeriet til at indlede en uafhængig undersøgelse af forsvarsminister Donald Rumsfelds, tidligere CIA-chef George Tenets og flere højtstående militære officerers retslige ansvar for tortering og mishandling begået mod fanger i Afghanistan og Irak samt i Guantánamo-lejren på Cuba.

Opfordringen bliver fremsat i en 92 sider lang rapport udarbejdet i anledning af et-års jubilæet på onsdag for offentliggørelsen af torturbillederne fra Iraks Abu Ghraib-fængsel, som vakte bestyrtelse og indignation verden over. Præsident George W. Bush og forsvarsminister Rumsfeld beklagede ved den lejlighed dybt overgrebene, men lagde det fulde ansvar på »nogle få rådne æbler.«

Human Rights Watch siger nu, at de digitale amatørfotos kun udgjorde »toppen af isbjerget«, og at der siden er fremkommet et væld af dokumentation på tortur, mishandling og mord på civile og terrormistænkte holdt i amerikansk fangenskab i andre irakiske fængsler og i Afghanistan og på Cuba.

Afviser undersøgelser
Mindst 100 terrormistænkte er blevet overført til stater i Mellemøsten, som ofte beskyldes for at bruge tortur. En håndfuld personer er 'forsvundet', lige som oppositionsfolk plejede at forsvinde under militærdiktaturerne i Argentina og Chile i 1970'erne. Og ligesom i diktaturlande har den amerikanske regering gang på gang erklæret, at den overholder den humanitære lovgivning, altimens den afviser at indlede retsundersøgelser mod de politisk og militært ansvarlige for forbrydelserne, påpeger Human Rights Watch i sin rapport. »Et år efter Abu Ghraib-skandalen fortsætter USA med at gøre, hvad diktaturer og bananrepublikker gør verden over, når forseelserne er blevet afsløret: De laver et cover-up og skyder skylden på de nederste i kommandolinjen. De ansvarlige for den politik, der resulterede i disse forbrydelser, bliver ikke straffet,« siger Reed Brody, forfatter til HRW's rapport. »Der tegner sig et mønster af tortur og mishandling på tværs af flere lande, som ikke kan hidrøre fra enkelte soldaters overtrædelse af reglerne. Handlingerne kan føres tilbage til beslutninger taget af højtstående amerikanske embedsmænd, som enten bøjede reglerne, så bort fra dem eller kastede dem over bord.«

Ifølge rapporten foreligger der allerede tilstrækkelige beviser i offentligt tilgængeligt materiale til at rejse sigtelse mod Rumsfeld, Tenet og andre for at have overtrådt USA's love mod krigsforbrydelser og tortur under en international accepteret doktrin om øverstbefalendes ansvar for underordnedes forbrydelser i præcist definerede omstændigheder.

Doktrinen om kommandoansvar er indopereret i den amerikanske hærs feltreglement, hvori det hedder, at en øverstbefalende kan drages til ansvar for underordnedes krigsforbrydelser, hvis han var eller burde have været underrettet om den forestående handling og undlod at stoppe den og senere at straffe synderen. Stort set samme definition er ifølge en studie, udført af Internationale Røde Kors, gældende i international sædvaneret.

HRW-rapporten nævner, at den øverstbefalende for japanske styrker i Filippinerne under Den Anden Verdenskrig blev dømt til døden og hængt af den amerikanske besættelsesmagt netop på grundlag af doktrinen om kommandoansvar. Det til trods for, at han muligvis havde mistet kontrollen med soldater, som gjorde sig skyldige i brutale overgreb mod civile og krigsfanger. Militærdomstolens kendelse blev bekræftet af USA's højesteret i 1946.

Grønt lys fra Rumsfeld
Hvad angår Rumsfelds kriminelle ansvar siger menneskeretsorganisationen, at han »skabte betingelserne under hvilke soldaterne begik krigsforbrydelser« ved at sætte Den Tredje Genève-konvention ud af kraft. Mere specifikt gav han grønt lys til en forhørsteknik anvendt i Guantánamo-lejren, som klart er i strid med love mod tortur. Han trak dog sin godkendelse tilbage nogle måneder.

Forsvarsministeren godkendte også, at fanger blev holdt skjult fra Røde Kors, der ifølge Genève-konventionen har pligt og ret til at få adgang til alle fanger. Tilsidst hævder HRW, at Rumsfeld fra starten af krigen mod terror i Afghanistan blev underrettet i briefinger, rapporter fra Røde Kors og andre organisationer om amerikanske soldaters krigsforbrydelser - uden at gribe ind.

Anklager mod CIA-chef
Tidligere CIA-chef George Tenet bliver i rapporten beskyldt for medvirken i overførslen af terrormistænkte til lande i Mellemøsten, som praktiserer tortur, og for godkendelse af forhørsteknikker, hvor fangers hoveder bliver tvunget under vand i længere perioder. I kraft af CIA's hemmelige natur ligger HRW ikke inde med konkrete beviser for hans direkte ansvar. Blandt de ansvarlige i hæren nævnes general Riccardo Sanchez, tidligere øverstbefalende for USA's styrker i Irak, og general Geoffrey Miller, øverstbefalende for Guantánamo-lejren indtil efteråret 2003.

I februar afviste en tysk forbundsdomstol i Karlsruhe at rejse sigtelse mod Rumsfeld. Tidligere civile fanger i Afghanistan og Irak lagde i marts sag an ved en amerikansk forbundsdomstol mod forsvarsministeren og flere militære officerer medpåstand om at de gav ordre til tortur og undlod at stoppe overgrebene mod dem.