Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ingen førtidspension! Vi skal have renter først!

Source:www.retssikkerhed.dk
Date:16/07-2005
Gør op med kassetænkning - det kan ikke gå hurtigt nok. Der er den 8-9 november i Nordjyske medier sat fokus på kommuners sagsbehandling i forhold til en revalideringssag i Sindal. Her fremlægges sjusket og forvirrende sagsbehandling. Som også fremgår af de pågældende indlæg, er eksemplet langt fra enestående, og mennesker bliver tabt på gulvet i hobetal. Vi har i Foreningen Til Borgernes Retssikkerhed hundredvis af denne slags sager, herunder både revalideringssager og pensionssager m.fl. Vi ser meget ofte, at kommuner bliver underkendt, og at sagsbehandlingen varierer ligeså meget, som en skizofrens humør. Vi har sågar så sent som i år været ude for, at en sagsbehandler har nævnt, at denne godt vidste, at kommunen ville tabe en foreliggende pensionsankesag. Her var det eneste, en læge kunne skrive, som var værre end de foreliggende erklæringer, formentlig en dødsattest. Kassetænkning er kodeordet, og det foregår overalt. Vi er ikke i tvivl om, at kommuner spekulerer i ankesager: der går ofte 7-12 måneder før, en ankesag er behandlet i ankenævn. I den tid får kommunen renter af de penge, en borger skulle have haft, hvilket på årsplan er mange millioner kroner. Ligeledes er der jo en chance for, at kommunen vinder. Men kære kommuner: det er ikke et lotteri, men mennesker det handler om. Omvendt har kommuner travlt med at kræve penge fra kontanthjælpsmodtagere, der har fået for meget, hvilket typisk sker indenfor få uger efter, der er opdaget en fejl. Denne enorme forskel i sagsbehandlingstid er påfaldende, men typisk. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) forslår i forbindelse med Nordjyske Mediernes dækning, ændringer, men nævner, at socialdemokratiet ikke har lagt sig fast på en kurs endnu. Vi kan kun sige: kom i gang, rul ærmerne op og få lavet systemet sådan, at det ikke strukturmæssigt er muligt for myndigheder at blive påvirket af interne økonomiske hensyn og interesser. Fakta er nemlig, at den sociale lovgivning intetsteds henviser til fx kommuners interne økonomiske interesser. Som det nævnes i debatten kunne løsningen snildt være, at det bliver staten, der har ansvaret for sagsbehandlingen - også i forhold til amter. Her er nemlig også et problem, idet borgere i mange tilfælde bliver kastebold imellem stat, amt og kommune: ingen vil have aben, hvilket i officielt hedder "det er en anden myndigheds ansvar". Vi skal væk fra socialistisk systemforståelse, som har gennemsyret partier på tværs af partigrænser i årtier, systemet før manden, og ind i det nye årtusinde. Politikere bør i praksis ikke bare holde båltaler om individets rettigheder, men også sikre, at indholdet heri i praksis efterleves. Det hjælper ikke noget, at folketinget har flotte intentioner med lovgivningen, som ikke tilnærmelsesvist holder i praksis, når lokaler systemer træder til. Derfor kunne det også være hensigtsmæssigt, at kommuner straffes på deres pengepung, når der laves fejl, og når der sker kassetænkning. Så, som nævnt, kom i gang - kodeordene er: nye strukturer, herunder simplere regler og ansvarsplacering, foruden bedre og mere effektive ankemuligheder i form af en social retsinstans lignende arbejdsretten. For ikke at glemme det vigtigste: bedre og mere ensartet uddannet medarbejdere, så lovgivningen ikke fortolkes som vinden blæser. Dette vil være reel retssikkerhed og ikke den økonomiske junglelov, der raserer nu.