Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Europarådet: USA krænker menneskerettighederne

Source:Enhedslisten
Date:27/04-2005
I en skarp resolution fra Europarådets parlamentariske forsamling opfordrer parlamentarikere fra 46 lande USA til at sætte en stopper for ydmygelse og tortur af fangerne fra Guantánamo. Resolutionen blev vedtaget med stort flertal den 26. april af blandt andre Enhedslistens repræsentant, Rune Lund. Resolutionen slår fast, at fangerne på Guantánamo har været udsat for grusom og nedværdigende behandling, som et resultat af beslutninger truffet på højeste niveau i den amerikanske regering. Denne mishandling har i mange tilfælde udviklet sig til systematisk tortur, lyder det i resolutionen. Dermed svigter USA sine egne højeste principper, hedder det videre.

Rådet opfordrer USA til at behandle fangerne i henhold til international humanitær ret, samt til at deres sager prøves ved en uafhængig domstol eller at de løslades fra fangenskab. Endvidere anbefales de europæiske regeringer at lægge pres på USA, og minde USA om forpligtelsen til at overholde menneskerettighederne og den internationale retsorden.

Enhedslisten har torsdag indkaldt til forespørgselsdebat i Folketinget om USA’s forhold til international humanitær ret, hvor menneskerettighedskrænkelser i Irak, Afghanistan og på Guantánamo vil blive diskuteret.

Rune Lund udtaler:

- Jeg er glad for resolutionen, og jeg er særlig glad for, at den blev vedtaget med stemmer fra Venstres og de konservatives repræsentanter hernede i Strasbourg. Jeg håber, at denne nye linje også vil afspejle sig i morgendagens debat i Folketinget, så der kommer yderligere opbakning til Enhedslistens og Europarådets politik på spørgsmålet.