Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fisk med to hoveder

Source:www.dr.dk
Date:20/07-2005

Redaktionen: Det er yderst foruroligende at se hvordan højtstående politikere har ignorere, at forureningen i havene er yderst alvorlig. Økonomiske interesser i den danske og udenlandske industri lukker øjnene på politikerne.

Miljøminister Connie Hedegaard er foruroliget over, at fiskeyngel i danske fjorde har alvorlige misdannelser i form af to hoveder, knæk i rygraden eller defekte øjne. Derfor skal Miljøstyrelsen efter sommerferien komme med et oplæg til, hvordan der kan skaffes mere viden om årsagerne.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har fundet misdannede ålekvabber fire steder i landet, nemlig i fjordene Vejle, Randers, Roskilde og Karrebæk. Forskerne på DMU er ikke i tvivl om, at misdannelserne skyldes forurening med for eksempel hormonlignende stoffer, tungmetaller eller dioxin.

Connie Hedegaard har også bedt DMU overveje, om problemets omfang skal kortlægges yderligere, når det nationale program for overvågning af vandmiljøet skal evalueres. Deforme fisk i Vejle

- Det bekymrende er, at vi ikke ved, hvad der er årsagen til disse misdannelser. Mistanken falder på miljøfarlige stoffer, men der er mange teorier om, hvilke specifikke stoffer der i så fald skulle medvirke til de observerede misdannelser, skriver Connie Hedegaard i et svar til Enhedslistens Per Clausen.

Særligt i Vejle er der fundet mange deforme fisk. Amtets undersøgelser viser, at i inderfjorden har 10 procent af alle hunnerne mindst fem procent døde eller misdannede unger.

Specielt ved spildevandsudledninger er der fundet meget yngel med misdannelser. Ude i det åbne vand er det færre end to procent af hunnerne, der føder misdannede unger.