Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

EU vil ikke se på Guantanamo lejren

Source:www.arbejderen.dk
Author:Sven-Erik Simonsen
Date:28/04-2005

I oktober 2004 vedtog EU-parlamentet en resolution, som bad USA om at modtage en ekspertgruppe på Guantanamo. I sidste uge stemte EU-landene imod samme forslag i Geneve.

Skandalen er total. EU afviste i sidste uge at støtte en resolution, som ville pålægge USA at modtage en uafhængig ekspertgruppe fra FN på Guantanamobasen i Cuba, hvor USA holder over 500 fanger indespærret på fjerde år.

På den sidste mødedag ved FN`s menneskerettighedskommission (UNCHR) i Geneve nægtede Cuba og tre andre lande trods kraftigt pres at trække deres resolution tilbage. Ved den efterfølgende afstemning fik resolutionen kun otte stemmer for. 22 lande stemte imod, mens 23 lande undlod at stemme.

Resolutionen var oprindeligt formuleret så der lå en implicit kritik af USA i teksten. For at fremme muligheden for at få resolutionen vedtaget, havde Cuba sammen med sine partnere indskrænket teksten til alene at pålægge USA at modtage en international ekspertgruppe, som skulle fastslå situationen i fangelejren og aflægge rapport herom på næste års møde i UNCHR. End ikke denne tekst ville EU-landene støtte.

Procedure-trick
Efterfølgende har Cuba kritiseret EU for ikke at være i stand til at føre en udenrigspolitik, som er uafhængig af USA. I sidste uge forklarede Jens Særkel fra det danske udenrigsministerium til Arbejderen, at resolutionen var blevet irrelevant fordi USA i sidste øjeblik inviterede FN-eksperter til at besøge basen. Det forekommer mildt sagt at være en overdrivelse. Nyhedstelegrammer fra Geneve nævner i en sidebemærkning, at USA under mødet gentog et tidligere løfte om at overveje at invitere en observatørgruppe. Realiteten er at en række komiteer under UNCHR har sendt talrige anmodninger til USA om at få adgang til fangelejren på basen, men ikke fået svar. UNCHR`s særlige rapportør vedrørende tortur har 11 gange bedt USA om at få tilladelse til at besøge basen. Han har kun fået ét svar, som siger, at Washington vil overveje muligheden for at rapportøren kan besøge området, skriver journalisten Rick Rozoff fra Stop NATO-netværket.

Forløbet får Belarus` udenrigsminister Andrei Savinykh til at fastslå, at 'USA bruger procedure-tricks for at undgå overvågning fra Menneskerettighedskommissionen'.

EU-landenes stemmeafgivning ståri et særligt skarpt lys i betragtning af at EU-parlamentet den 28. oktober sidste år netop vedtog en resolution, som bad USA om at tillade en uafhængig international undersøgelse af anklagerne om tortur og mishandling. Resolutionen opfordrede udtrykkeligt medlemslandene i EU til at fremlægge en resolution i Geneve. Ikke alene fulgte ingen af EU-landene beslutningen fra EU-parlamentet - tværtimod stemte de imod præcist en sådan resolution fremsat af Cuba og andre lande.

En skamstøtte
Dette års møde i Menneskeettighedskommissionen blev indledt med at den danske og vestlige presse harcelerede over at de fattige lande rotter sig sammen og i fællesskab manøvrerer og stemmer således at landene undgår fordømmelse for brud på menneskerettighederne.

Det er påfaldende, at pressen ikke har beskæftiget sig med at USA og EU med deres manøvre for at forhindre vedtagelsen af den cubanske resolution om fangerne på Guantanamo lige netop har gjort det, som man kritiserer de fattige lande for.

Det vil stå som en særlig skamstøtte over USA, at dette - verdens rigeste land - som det eneste stemte imod en resolution, der fastslår, at mad er en menneskeret. Dermed er det skåret ud i pap, hvad USA, der ynder at præsentere sig som menneskerettighedernes globale forsvarer, egentligt står for.