Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

USA laver baser i Irak til at kontrollere hele mellemøsten

Source:Enhedslisten
Date:28/04-2005

Oprettelsen af amerikanske militærbaser er et kildent spørgsmål i Irak. Med irakernes modstand mod amerikansk militær tilstedeværelse, er der lagt op til en langvarig og permanent udstationering af tusindvis af tropper, der vil have opgaver i et større område i Mellemøsten.

Derfor var det noget af en rød klud, da den amerikanske general Kimmitt bekendtgjorde, at der ville blive oprettet 14 militærbaser til langvarigt ophold for amerikanske tropper, uafhængigt af, hvad en irakisk regering måtte mene.

”Dette handler om en plan for, hvordan vi kan operere i Mellemøsten”, sagde han. Datoen var marts 2004. Få måneder før Irak fik en midlertidig regering.

Brigadegeneral Mark Kimmitt, som er næstkommanderende for de militære operationer i Irak, ser bekendtgørelsen om oprettelse af 14 militære baser samt 100.000 amerikanske soldater udstationeret på disse som »a blueprint for how we could operate in the Middle East«, også selv om han erkender, at beslutningen om at opføre disse militærbaser ikke er godkendt af nogen irakisk regering.