Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Er du flygtning eller asylansøger smider vi dig i fængsel!

Source:www.modkraft.dk
Author:Linda Hansen/Monsum
Date:01/08-2005

Redaktionen: Sådan ser det ud når mennesker race opdeles og ikke blot betragtes som medmennesker. Politikerne skulle skamme sig!!

Afviste asylansøgere, der ikke vil rejse ud af Danmark, skal tvinges. Vejen til hjemlandet går via »motivationsfremmende foranstaltninger« fra madkasseordning, udlevering af tre daglige måltider til fængsel. Fra 1. juli blev reglerne strammet yderligere, så et beskedent lommepengebeløb falder bort.

Rigspolitiets Udlændingeafdeling tager sig af alle sager vedrørende afviste asylansøgere i Danmark. Rigspolitiet vurderer i den seneste redegørelse, at de stramme regler og sanktioner overfor de afviste, er ganske effektive.

Turen fra afvist til udvist er præget af et voldsomt pres, da de afviste asylansøgere indkaldes til jævnlige møder med politiet for at få dem til at rejse frivilligt. Nægter flygtninge stadig frivillig hjemrejse, indsættes fire niveauer af sanktioner - kaldet »motivationsfremmende foranstaltninger«.

I redegørelsen fra Rigspolitiet står der om vejen fra afvisning til udvisning: »Det er fortsat Rigspolitiets vurdering, at anvendelsen af de motivationsfremmende foranstaltninger i henhold til den konsekvente udsendelsesprocedure - eller »truslen« herom - samlet set har en positiv effekt i forhold til et stort antal afviste asylansøgere, der straks fra gennemførelsen af udrejsekontrollen eller efter at have været pålagt motivationsfremmende foranstaltninger i kortere eller længere tid enten selv udrejser af landet eller samarbejder med politiet om at tilvejebringe forudsætningerne for udrejsen.«

De fire faser
De såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger - udover eventuel økonomisk støtte til rejsen- har indtil 1. juli i år bestået af fire led. Først sættes den afviste på den såkaldte madpakkeordning. Hvis personen stadig nægter at rejse frivilligt fratages madkassen, og personen tvinges til at bo i et »udrejsecenter«, hvor maden udleveres i et cafeteria. Tredje led er indsættelse i Sandholmlejrens lukkede afdeling, som er et fængsel. Sidste led i udsendelsesproceduren er transport til hjemlandet under brug af fysisk magt.

Madpakkeordningen er nu ændret. Hvis den afviste asylansøger frivilligt lader sig sende hjem, udstyres de med kostpenge og kan supplere den udleverede mad fra et cafeteria.

Tidligere fik også familier med små børn, flygtning med kostrelaterede sygdomme og gravide et tilskud, men hvis de nægter at rejse frivilligt, får de ikke noget ekstra. Integrationsminister Bertel Haarder (V) forklarede i Jyllands-Posten, at de nye stramninger i kontante tilskud, skyldes, at »det afgørende er, at man ikke må kunne tjene penge på at modsætte sig Flygtningenævnets afgørelser.« Tilskuddet var 7,13 kroner per barn under syv år om dagen.

Madkasseordningen
Madkasseordningen er nu under afvikling. Ordningen består i, at fratage afviste flygtninge alle kontante ydelser og i stedet udlevere en kasse med varer til de næste 14 dage.

Ordningen blev skarpt kritiseret af bl.a. Red Barnet og Røde Kors, der kaldte pakkerne for »fattigkost«.

Indhold af madkassen ser sådan ud:

Mejeriprodukter
250 ml pasteuriseret æg, 400 g ost, 400 g plantemargarine, 4 liter letmælk, 3 liter sødmælk,1 liter orange juice, 1 liter æblejuice

Brød
8 krydderboller, 10 pitabrød, 600 g toastbrød, 1 pakke knækbrød, Krydderier til maden: 40 g peber 125 g salt

Kød
500 g kylling, 1.000 g hakket lam, 500 g kyllingelever, 400 g kyllingepølser, 500 g blæksprutteringe, 500 g fiskefilet, 500 g hakket bøfkød, 1.000 g hakket kalkun, 1 pizza (300g)

Frisk grønt/frugt
2 kg kartofler, 1 kg æbler, 1 kg appelsiner, 3 citroner, 5 løg

Kolonial
500 g sukker, 250 g kaffe, 20 teposer, 750 g müsli, 2.000 g mel, 1 pk tørgær, 500 ml olivenolie, 250 g rosiner

Tilbehør
750 g pommes frites, 700 g broccolimix, 500 g majsmix, 750 g grøntsagsmix, 500 g tomatsuppe, 1.000 g ris, 1.000 g pasta

Dåser
4 dåser flåede tomater, 2 dåser tomatpure, 3 dåser makrel i tomat, 2 dåser bønner, 1 dåse marmelade

Andet
1 pk. foliefilm, 175 g vaskepulver, 500 ml vaskemiddel

Personlig hygiejne
2 ruller toiletpapir, 2 små flasker shampo, 1 tube tandpasta, 1 tandbørste, 1 deodorant, 1 stk. sæbe Kvinder/piger: 40 hygiejnebind Mænd/drenge: 1 pk. med 5 barbermaskiner 200 g barbercreme

Bente Rich er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun fortalte i februar 2005 i Kirkens Korshærs blad om det næste led i de »motivationsfremmende foranstaltninger«. Sandholmlejren, der huser afviste asylansøgere, bl.a. i en fængselsafdeling.»Når man har været på madkasseordning længe nok, og man stadig ikke har underskrevet erklæringen (Om at rejse frivilligt, red.), så bliver man atter indkaldt til politiet, og hvis man så fortsat nægter, får man at vide, at man bliver sendt til Sandholm i Nordsjælland eller til Avnstrup ved Lejre, på det, som kaldes Cafeteria-ordningen.«

Her udleveres spisebilletter til tre daglige måltider, hvilket er en yderligere indskrænkning af flygtningenes råderum. Ifølge Bente Rich afstedkommer det yderligere konfrontationer på grund af den pressede situation. Både konfrontationer internt i familier og mellem flygtningene generelt.

Bente Rich beskriver det med ordene:
»Det er den totale magtesløshed. Det er en trussel uden sidestykke at skulle til Sandholm eller Avnstrup. Det er de bange for. Nogen forsøger at begå selvmord.«

Næstsidste led: Fængsel
Næstsidste »motivationsfremmende foranstaltning« er anbringelse på den lukkede afdeling i Sandholmlejren. Det er et fængsel.

I den seneste redegørelse fra marts, skriver Rigspolitiet, at 29 afviste asylansøgere i 2005 har været indespærret. Det er navnlig etiopiske og iranske statsborgere. Formålet er, ifølge Rigspolitiet, at »motivere dem til at foretage konkrete, nødvendige handlinger (udfyldelse af ansøgningsskemaer til hjemlandets myndigheder med henblik på udstedelse af rejsedokumenter).«

Men fængslingen virker ikke efter hensigten. Rigspolitiets redegørelse konkluderer, at »da selv forholdsvis langvarige frihedsberøvelser - eller »truslen« herom - kun i yderst begrænset omfang har motiveret de berørte udlændinge til at medvirke, vil Rigspolitiet mere generelt overveje anvendeligheden af frihedsberøvelse som konkret motivationsfremmende foranstaltning over for afviste asylansøgere i udsendelsesposition.«

Alle asylansøgere orienteres løbende om politiets muligheder for at tvangshjemsende, sætte på forskellige ordninger og indespærre. Sidste led i rejsen fra afvist til udvist er tvangshjemsendelse. Eller som det hedder i Rigspolitiets formulering: »...at politiet om nødvendigt kan udsende udlændingen under anvendelse af fysisk magt, og at politiet løbende vurderer, om der er mulighed for at udsende udlændingen, også selv om udlændingen ikke medvirker hertil.«

Udvisningerne i tal
I 2004 og indtil marts 2005 oplyser Rigspolitiet, at 2.198 afviste flygtninge er rejst ud af Danmark. 237 af disse var »ledsagede«, dvs. fulgt i flyet af to danske betjente under trussel om fysisk magtanvendelse. 723 udsendelser foregik ved, at politiet kontrollerede, at flygtningen virkeligt forlod Danmark.

Et stort antal, 1217 mennesker, »skønnes udrejst« af Rigspolitiet. Det betyder, at politiet ikke kender deres opholdssted, samt at de er efterlyste i Danmark. Asylsag og eventuelle anker stoppes øjeblikkeligt, når flygtningen forsvinder fra et asylcenter. En del af de »skønnede udrejste« må formodes at befinde sig under jorden i Danmark.