Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

USAs ødelæggelse af vietnam forsætter

Source:www.arbejderen.dk
Author:Wilfred Gluud
Date:28/04-2005

De dødelige kemikalier som USA's hær anvendte under Vietnamkrigen, fortsætter med at skade miljøet og sygdomme rammer ikke alene krigsgenerationen, men nedarves i flere generationer. Kemisk krigsførelse fordømmes nu verden over, men ofrene i Vietnam får ingen erstatning.

Under Vietnamkrigen eksperimenterede USA's hær med kemikalier, som kunne dræbe bladene på træerne. Dermed blev det lettere at finde befrielsesbevægelsen FNL`s guerillasoldater (kaldet Viet Cong) som skjulte sig i junglen. Cirka ti procent af Sydvietnam blev oversprøjtet med kemikalier, og det medførte en miljøkatastrofe, der har ramt millioner af vietnamesere og hundrede tusinde af USA's egne soldater.

Tran Anh Kiet's fødder, hænder og lemmer er krogede og deforme. Han er 21 år, men i en krop der ser ud til at være femten år og med en mental alder på seks. Han må mades med ske og vrider sig ofte i åbenbar frustration. Alle hans forsøg på tale er klagende grynt. I Kiet's kommune i Cu Chi distriktet, cirka 45 km nord for Ho Chi Minh byen i det sydlige Vietnam, er hans historie kun alt for almindelig - landsbyboerne kalder dem Agent Orange babyer.

I dag har Vietnam cirka 150.000 børn som Kiet, hvis forældre siger, at børnenes fosterskader skyldes udsættelse for Agent Orange under krigen, eller indtagelsen af dioxin-forurenede fødevarer og vand efter 1970. Vietnams regering anslår at tre millioner vietnamesere var udsat for disse kemikalier under krigen, og at mindst 800.000 derfor i dag har alvorlige sundhedsproblemer. Mere end 50.000 er døde af kræft og andre sygdomme fordi de er blev forgiftet med dioxin.

Den første generation var krigsveteraner og bønder, som levede i områder, der blev udsat for kemisk sprøjtning under krigen. Den anden generation af ofre er deres sønner og døtre, og den tredje generation deres børn, som kan arve de samme sygdomme som deres forældre og bedsteforældre.

Dr. Arnold Schecter, en førende ekspert i dioxin-forgiftning i USA, tog i 2003 jordprøver i det sydlige Vietnam, og fandt prøver der indeholdt dioxin-forurening 180 millioner gange over den sikkerhedsgrænse som anvendes af USA miljøagentur. Prøverne var fra et af de 30 alvorligst ramte områder, der betragtes som miljøkatastrofe-områder, og hvor der burde foretages afgiftning. Men her 30 år efter krigen sluttede er der intet sket.

Retssag i USA
Den 30. januar 2004 blev der lagt sag an i New York af vietnamesiske ofre fra 'Vietnam Agent Orange Victims' Association' (VAVA). Tre vietnamesiske borgere står som sagsøgere, men retssagen gælder for alle vietnamesiske borgere, der er ofre for krigstidens sprøjtning med Agent Orange.

Da man ikke kan sagsøge USA som stat, indstævner klagen 37 amerikanske firmaer, blandt andet Dow Chemical og Monsanto, som fremstillede afløvningsmidler - herunder Agent Orange - som anvendt af USA`s hær under Vietnamkrigen.

I starten af marts 2004 blev der taget initiativ til en international udskriftindsamling til støtte for de vietnamesiske ofre for Agent Orange, af Britain-Vietnam Friendship Society og dets formand Len Aldis. Efter at man støttede initiativet i Vietnam steg antallet voldsomt, og er nu oppe på over 687.000 underskrifter.

Madame Nguyen Thi Binh, tidligere medlem af FNL`s ledelse og vicepræsident i Vietnam, som er ærespræsident for VAVA udtalte den 25. juli 2004 at 'Vietnams anmodning er retfærdig, legitim og i overensstemmelse med international etik og love' og at 'Der er ingen retfærdighed i at anerkende de som sprøjtede disse giftige kemikalier (USA soldater), samtidig med at man benægter rettighederne for dem der var ofre for det.'

Men den 10. marts i år blev retssagen afvist af dommer Jack Weinstein, som i en 223-siders retskendelse skrev, at der ikke var basis for sagen i USA's nationale love eller internationale love. Han anførte, at han ikke var enig i at Agent Orange og lignende ukrudtsmidler kunne betragtes som gifte, der var forbudt under internationale regler for krig. Weinstein fandt, at klagerne ikke kunne bevise at Agent Orange havde været årsag til deres sygdom, overvejende på grund af mangel på videnskabelige undersøgelser. Beviser for skader i sagen var blevet præsenteret I 'kort anekdotisk form,' skrev dommeren, og fortsatte: 'Intet studie eller teknik præsenteret i retten har demonstreret, hvordan det er muligt at forbinde ukrudtsmidlerne leveret af de anklagede med nogen af sagsøgerne'.

Paris-konference støtter ofrene
300 deltagere ved en international konference i Paris arrangeret af Venskabsforeningen Frankrig-Vietnam den 11-12. marts i år om konsekvenserne af Agent Orange/dioxin, afviste New York domstolens kendelse. Alle deltagere var enige om, at det var nødvendigt at lægge pres på USA's regering for at få den til at påtage sig ansvar for katastrofen og dens konsekvenser. Deltagerne var officielle repræsentanter fra Vietnam, samt historikere, videnskabsmænd, journalister samt politiske og sociale aktivister fra en lang række lande. Konferencens deltagere opfordrer til støtte af ofre for Agent Orange.

Deltagerne opfordrer det internationale videnskabelige fællesskab til at fortsætte undersøgelserne af de giftige kemikalier, som USA's hær sprøjtede med i Vietnam, for at fastslå deres virkning på menneskers helbred, arveegenskab og på miljøet samt for at finde løsninger på problemet.