Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Pas på tandlægen

Source:Realiteten
Author:Martin Hansen
Date:28/02-2013

På Realiteten har vi fulgt en privatundersøgelse af en masse tandlæger i Storkøbenhavn, og det viser sig desværre at man ikke altid kan stole på sin tandlæge.

Hvis ens tandlæge siger, at man har et eller flere huller i tænderne, kan det godt betale sig at få bekræftet det ved at opsøge en anden tandlæge først - uden at fortælle at man allerede har en anden tandlæge i forvejen.

Det samme gør sig desværre også gældende med skoletandplejen. Her er det en god idé at give tandplejen besked på at man ikke ønsker behandling, før man har sendt barnet til en anden privat tandlæge for at få bekræftet eventuelle huller.

Undersøgelsen viser at nogle tandlæger ikke har nogen skrupler med, at fortælle deres patienter at de har huller i tænderne, uden at dette er rigtigt. Ligeledes har vi kunne bekræfte at skoletandplejen også kan finde på at påstå, at et barn har huller i tænderne, selvom dette ikke passer.

I samtlige tilfælde blev patienterne ikke behandlet første sted, men fik istedet foretaget en sekundær undersøgelse. Ved den sekundære undersøgelse var der ingen huller at finde.

Skoletandplejen har som udgangspunkt ikke en økonomisk gevinst ved at bore i børnenes tænder, men her er der muligvis tale om "øvelse" og "oplæring" samt uofficielle forsøg med f.eks. nye plastmaterialer o.a.

Det er bekymrende at nogle tandlæger er villige til at bore i folks tænder udelukkende for profit og det gør det desværre nødvendigt at få en "second oppinion" hos en anden tandlæge.