Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

PET skal vide alt om dig

Source:www.arbejderen.dk
Date:21/08-2005

Redaktionen: Var det ikke en idé at PET skred ind overfor Anders Fogh Rasmussen, der jo som bekendt er krigsforbryder? Krigen i Irak er jo ulovlig, men det er måske ligegyldigt? Terrorbegrebet forbliver endnu udefineret og ikke-brugbart, men hvis man endelig skal bruge det så er man tvunget til at sige "Statsterror!"

Har du et arbejde? Hvor? Modtager du sociale ydelser? Hvilken medicin bruger du? Hvilke bøger låner du på biblioteket? Hvor rejser du hen på ferie?

Det er oplysninger som Politiets Efterretningstjeneste (PET) frit skal kunne indhente om dig. Justitsministeren lægger op til en ny terrorpakke, som giver PET adgang til personfølsomme oplysninger i samtlige offentlige registre.

I dag skal PET have en begrundet mistanke eller indhente en dommerkendelse for at få adgang til dine personlige oplysninger.

Det skal være slut nu, mener justitsministeren: Fremover skal PET selv have lov til at vurdere, hvilke oplysninger de har brug og hvorfor.

Men juridiske eksperter rynker øjenbrynene og advarer mod at øge overvågningen yderligere.

- Hvis justitsministeren gør alvor af at give PET adgang til de vidtgående magtbeføjelser, slår Danmark ind på samme uhyggelige vej som Storbritannien. Resultatet er, at enhver dansker kan blive udsat for overvågning. Det vil medføre en yderligere svækkelse af borgernes retssikkerhed. Den danske lovgivning har allerede i dag tilstrækkelige muligheder for at modvirke strafbare handlinger, advarer advokat Christian Harlang.

Et led i at give PET mere magt bliver flere overvågningskameraer på offentlige steder.

- Politiet vil som institution i samfundet altid ønske sig flere beføjelser. Flere beføjelser betyder flere ressourcer og penge. I sidste ende betyder det mere magt til politiet. Det er et stort skridt i retning af en egentlig politistat, fortsætter Christian Harlang.

Justitsministeren vil netop nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvor mange penge PET får brug for til nyt udstyr og mandskab.

Men de juridiske advarsler preller af på de konservatives retsordfører, Tom Behnke.

- I disse tider hvor tingene strammer til, har regeringen en forpligtelse til at beskytte os mod terroristerne. Derfor vil vi udvide PET`s muligheder for at gøre deres arbejde. I dag er der for mange begrænsninger på PET. De er bundet op på altid at skulle have en konkret mistanke og indhente en dommerkendelse. Det kan nogle gange være lidt for skrappe krav. Det er ofte nødvendigt for PET at komme 'lidt rundt om en person' uden at have en 100 procent konkret mistanke. Det betyder, at også uskyldige kan komme i søgelyset, men sådan er det jo også med almindeligt politiarbejde, hvor politiet kan indhente oplysninger om dig i efterforskningsarbejdet, forklarer Tom Behnke overfor Arbejderen.

Udover mere magt til PET indeholder den nye terrorpakke en 'udvidet kriminalisering' af 'rekruttering til terrorhandlinger' - herunder kriminalisering af 'oplæring af terrorister i terrortræningslejre', skriver justitsministeren.

Efter planen skal den nye terrorpakke omskrives til egentlige lovforslag og fremsættes i Folketinget løbet af efteråret.