Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ikke flere penge til IFU

Source:www.enhedslisten.dk
Date:25/08-2005

Fagbladet 3F afslører at der er alvorlig tvivl om, hvor mange jobs IFU faktisk har skabt og at der tilsyneladende er langt fra IFU’s opgørelser til den faktiske virkelighed. Samtidig er der allerede tegnet et klart billede af, at IFU-projekter generelt ikke kommer de fattige lande til gode.

Enhedslistens udenrigspolitiske ordfører, Frank Aaen udtaler:

- Pengekassen må smækkes i, indtil Rigsrevisionen har kulegravet IFU. Med de anklager der er rejst om IFU, kan vi ikke forsvare at der bruges flere skattekroner, før alle kort er lagt på bordet.

- Samtidig er det jo ikke nogen hemmelighed, at Enhedslisten mener, at IFU er slet skjult erhvervsstøtte til danske virksomheder, snarere end udviklingsstøtte. Dette bliver understreget af at en DANIDA-rapport viser, at støtten afspejler danske erhvervsinteresser, frem for de globale behov.

- Det er dystre perspektiver der tegner sig for indsatsen for de fattigste når regeringen med sit finanslovsudspil skærer ned på FN og anden multilateral bistand imens de programmer der igen og igen er blevet kritiseret for at være skjult erhvervsstøtte til danske virksomheder går fri.

- Midlerne til det skandaleramte IFU bør slet og ret sløjfes på grund af den manglende udviklingseffekt og i stedet overføres til programmer der skaber reelle forbedringer for de fattigste.