Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danske politikere tror ikke selv på demokratiet

Source:www.arbejderen.dk
Date:25/08-2005

Redaktionen - kommentar: Når man aflyser dele af demokratiet har man aflyst hele demokratiet og det er en direkte faliterklæring. Enten tror man på ytringsfriheden som er en fundamental bestandel af demokratiet eller også tror man ikke på den, i så fald har man ikke længere demokrati eller kapitalisme, men derimod en politistat.

Straffeloven har på få år gennemgået forandringer, der tidligere ville være helt utænkelige. Lad os bare nævne muligheden for at benytte anonyme vidner og for at hemmeligholde en del af det materiale, der danner grundlag for sigtelser.

Denne udvikling og ikke mindst vedtagelsen af antiterrorlovgivningen har fået en lang række fremtrædende eksperter til at råbe vagt i gevær. Konsekvenserne af den antidemokratiske udvikling er allerede dybt alvorlige.

Greenpeace blev dømt efter terrorlovgivningen, fordi nogle medlemmer lavede et bannerdrop imod gensplejsning. Senest er Oprørs hjemmeside blevet udsat for censur og organisationens talsmand blevet sigtet efter terrorloven, fordi organisationen - i protest mod den udemokratiske udvikling - havde opfordret til en europæisk indsamling til én af befrielsesbevægelserne på EU’s terrorliste.

Magthavernes forsøg på at udøve censur mod Oprørs hjemmeside blev imødegået ved at en lang række organisationer lagde den forbudte appel ud på deres hjemmeside.

I går blev disse skridt så fulgt op af DKP/ML som rundsendte appellen fra Oprør til 31 kommunistiske partier i Europa, med en direkte opfordring til at gå med i en organiseret kampagne på europæisk plan. Jo flere organisationer, der tager handsken op, jo sværere bliver det for magthaverne at rulle demokratiet tilbage.

For det er netop, hvad man har i sinde. Regeringen arbejder på højtryk med nye lovpakker, hvor man i det store og hele vil give PET fri adgang til alle personfølsomme oplysninger i de offentlige registre. Står det til regeringen skal PET ikke engang bruge en dommerkendelse mere.

Regeringen véd godt at overvågningskameraer ikke forhindrede hverken 11. september eller bomberne i London. Alligevel planlægger man nu at opsætte kameraer på stationer og lignende steder, hvor mange mennesker færdes. I EU overvejes det ligeledes at pålægge teleselskaberne at opbevare enhver form for telekommunikation i op til et år.

Flere penge og flere beføjelser til politiet og PET, som er ved at rejse sig efter skandalerne fra den kolde krigs dage, der endnu ikke er blevet omfattende afdækket.

Den uskyldige har intet at frygte, lyder det beroligende fra magthaverne. Men det er lige netop hvad vi har. Vi frygter for demokratiet. Sagerne mod Oprør og Greenpeace er forvarsler om, hvad der ligger lige om hjørnet.