Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De rige bliver rigere - og omvendt

Source:www.modkraft.dk
Author:Martin Lindblom/Monsun
Date:31/08-2005

Nye tal fra Danmarks Statistik fastslår, at skellet mellem rige og fattige i Danmark bliver dybere. De rige bliver endnu rigere takket være skattestop og boom på boligmarkedet, mens de fattigste bare bliver fattigere. Især indvandrere mærker til den øgede fattigdom, viser flere rapporter.

Ifølge den seneste statistiske opgørelse fra Danmarks Statistik fik den rigeste tiendedel af Danmarks befolkning en indkomststigning på 1,3 procent i 2003. Samtidig faldt indkomsterne for den fattigste tiendedel med 1,9 procent. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har foretaget på basis af de nye tal, skriver Ugebrevet A4.

Analysen slår fast, at uligheden i det danske samfund er steget støt siden midten af 1990'erne, og at det er afkast af ejerbolig, der bidrager mest til den stigende ulighed.

Fra 1995 til 2003 steg indkomsterne for danskere i den erhvervsaktive alder i gennemsnit med 25 procent. Men den rigeste tiendedel oplevede en fremgang på hele 85 procent.

Velfærdsmodel i fare
Ifølge Niels Ploug, der er forskningschef på Socialforskningsinstituttet, kan udviklingen føre til en »velfærdsreform ad bagdøren«. For når de rige har købt tilstrækkeligt med materielle goder, vil de i højere grad begynder at købe serviceydelser.

- Hvis de velstillede betaler for privathospitaler, sygeforsikringer, privatskoler og privat børnepasning, bliver de mere slappe i koderne omkring kvaliteten i den offentlige sektor. Vi risikerer, at en af pointerne i vores velfærdsmodel går fløjten, siger Niels Ploug til A4.

Ifølge Niels Ploug skyldes uligheden ikke en mere skæv fordeling af lønningerne, men en skævvridning i den finansielle del af økonomien. Det har man historisk forsøgt at udligne gennem skattesystemet, men med regeringens skattestop er det instrument forsvundet.

Mikkel Baadsgaard, der er økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på den eksplosive stigning i boligpriserne som den vigtigste forklaring på stigningen i uligheden.

- Det er især folk med høje indkomster, der bor i de store huse, som stiger mest i værdi. En anden forklaring er skattestoppet på ejendomsværdiskatten, som også gavner de høje indkomster, siger han til A4.

Indvandrere er fattigst
Mens den fattigste tiendedel af befolkningen i årene før 2003 oplevede at have mindre fremgang end gennemsnittet, skete der i 2003 et direkte fald i deres disponible indkomster. Også her var de stigende boligpriser en del af forklaringen. Folk med lav indkomst har i sagens natur sjældnere en ejerbolig, og får derfor ikke noget ud af boligmarkedets værdistigninger.

Endelig viser rapporten, at en stigende del af den fattigste tiendedel er indvandrere, og ifølge Mikkel Baadsgaard har denne del af befolkningen sværere ved at komme ud af en situation med økonomisk fattigdom.

Ifølge en rapport fra Socialforskningsinstituttet, der blev udført i 2003 for Red Barnet i forbindelse med FNs Børnerettighedsdag, er 200.000 danske børn berørt af fattigdom. Problemet rammer især børn fra flygtninge- og indvandrerfamilier. Over halvdelen af alle børn med flygtninge- indvandrerbaggrund vokser op i familier, der tjener så lidt, at de kan betegnes som fattige.

I 1995 havde den rigeste tiendedel 3,8 gange højere disponible indkomster end den fattigste tiendedel. I 2003 var kløften vokset til 4,9.