Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Forsvarsministeren under pres i tortursag

Source:www.dr.dk
Date:11/09-2005

Et politisk flertal kræver, at forsvarsminister Søren Gade forklarer, om der er hold i anklager om, at forsvaret har skjult oplysninger om tortur i Afghanistan.

Oberstløjtnant i Forsvarsudvalget
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Enhedslisten vil have forsvarsministeren til at forklare, hvordan den daværende chef for de danske specialstyrker i Afghanistan, oberstløjtnant Frank Lissner i onsdags på et møde med Folketingets forsvarsudvalg kunne fortælle, at han end ikke havde hørt "rygter" om fangemishandlinger.

- Det virker, som om forsvaret har været meget velovervejet med hensyn til, hvordan man skulle besvare spørgsmålet om anklagen. Måske har man været bange for at komme i den samme situation som med rygterne om mishandlinger i Irak. Derfor er der behov for, at forsvarsministeren kommenterer, om der er hold i oplysningerne, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Hans Kristian Skibby.

Socialdemokraternes forsvarsordfører, Per Kaalund, opfordrer Søren Gade til at "få fejet tvivlen væk", mens den Radikale forsvarsordfører, Morten Helveg Petersen, ligeledes vil bede forsvarsministeren kommentere, "hvad der er rigtigt og forkert".

Kræver grundig undersøgelse
Enhedslistens forsvarsordfører, Frank Aaen, skriver i et brev til Søren Gade, at "det er beskæmmende, at det danske militær har taget så let på alvorlige anklager om fangemishandlinger gennemført af amerikansk militær, som vi er i koalition med og har overladt operativ kontrol med danske styrker til". Aaen opfordrer ministeren til at gennemføre en grundig undersøgelse.

Auditørkorpsets rapport er hemmelig
Forsvarschef Jesper Helsø blev først orienteret om sagen i juni 2004, hvorefter han bad Forsvarets Auditørkorps om at undersøge anklagen. Auditørerne konkluderede i januar 2005 i en kortfattet pressemeddelelse, at "tolkens oplysninger om under afhøringer af have overværet mishandling og anden krænkende behandling af tilbageholdte ikke er blevet bekræftet fra hverken amerikansk eller dansk side". Selve auditørrapporten - herunder de nærmere omstændigheder omkring tolkens identitet, anklage og arbejde for amerikanerne - er stadig hemmelig.

Menneskerettighedsorganisationer har kritiseret behandlingen af fanger i de amerikanske fangelejre i Afghanistan, herunder i Kandahar.