Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Asylansøgere fængsles i Europa

Source:www.amnesty.dk
Date:23/06-2005
Amnesty International markerer den internationale flygtningedag med udsendelse af tre rapporter om, hvorledes EU lande gør brug af frihedsberøvelse overfor asylansøgere og afviste asylansøgere. De tre rapporter fra Amnesty dækker en række emner vedrørende fængsling og udvisning af personer, der søger asyl i Storbritannien, Italien og Spanien. "Amnesty Internationals holdning til frihedsberøvelse af asylansøgere er, at de nationale myndigheder i ethvert tilfælde bør sikre sig, at frihedsberøvelsen er nødvendig, står i rimeligt forhold til risiko og fuldt ud lovlig. Derfor finder vi det bekymrende, at der indenfor de senere år er flere asylansøgere, der bliver frihedsberøvet. ”I Danmark kan vi også se, at flere afviste asylansøgere bliver frihedsberøvet i forhold til tidligere år", siger Amnesty Internationals flygtningekoordinator Lisa Blinkenberg. Amnesty International er også foruroliget over, at afviste asylansøgere, der på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at vende tilbage til deres oprindelseslande, bliver presset til at udrejse. "Den danske regering bør derfor ikke bruge motivationsfremmende foranstaltninger til at presse hverken afghanere eller irakere til at vende tilbage under de nuværende forhold, idet man ikke kan garantere for deres sikkerhed", fastslår Lisa Blinkenberg. Rapporterne skildrer også, hvordan EU udviser udlændinge, der søger international beskyttelse, og bliver udelukket fra at søge asyl. ”Denne tendens ses ligeledes i Danmark, hvor antallet af asylansøgere er faldet markant i de senere år og hvor kun et fåtal får asyl, selvom der ikke er kommet færre flygtningeproducerende lande i verden. Ydermere har der været enkeltsager i Danmark, hvor personer er blevet udvist til en yderst tvivlsom skæbne”, udtaler Lisa Blinkenberg. På FN’ s Flygtningedag sender Amnesty International en global appel til regeringer om at stoppe frihedsberøvelsen af asylansøgere og flygtninge, med mindre det sker i fuld overensstemmelse med internationale menneskerettigheder. Alle regeringer bør endvidere sikre, at ingen bliver udvist til forfølgelse, tortur eller dødsstraf.