Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Dansk millitær er medskyldig i tortur

Source:www.arbejderen.dk
Date:13/09-2005

Forsvarets Efterretningstjeneste FE, har systematisk forhindret, at vidneudsagn fra en dansk soldat, der overværede US-soldaters tortur af afghanske fanger blev bragt til Folketingets og offentlighedens kendskab.

Og endnu værre: Efterretningstjenesten og hærledelsen har systematisk undladt at røre en finger for at torturen skulle høre op. Ikke ét kritisk ord er der blevet sagt til Pentagon imod mishandlingerne. Dermed har den danske militærledelse i realiteten selv blod på hænderne.

At der sker systematisk tortur af fanger i både Afghanistan og Irak er ikke noget nyt længere. Det er tværtimod veldokumenteret. Såvel internationale medier som Washington Post, Los Angeles Times, samt organisationer som Amnesty International og Humans Right Watch har kunnet rapportere om amerikanske soldaters mishandling af fanger. Ifølge nyhedsbureauet AP er mindst 108 fanger døde i amerikansk varetægt. Mindst 26 af disse dødsfald efterforskes som kriminelle drabssager.

Det centrale i denne sag er, hvordan det danske militær agerer som den logrende skødehund for Pentagon og dets forbrydelser.

Politiken kan berette om, hvordan den pågældende danske soldat, der var udlånt til amerikanerne som tolk - og derved fik adgang til at overvære torturen - direkte blev truet til at holde kæft af en dansk efterretningsagent. Han måtte love aldrig at fortælle, hvad han havde set i Kandahar-lejren. I dag er manden gået under jorden af skræk for straf, fordi han »sladrede« om det, som han så.

Alt dette vidste Frank Lissner, chef for forsvarets specialstyrker. Alligevel stod han og løj lodret overfor Folketingets forsvarsudvalg om det. Det må ubetinget koste ham en fyreseddel. Hvor mange, der yderligere skal ryge samme vej må afklares, efterhånden som sagen bliver blotlagt. Men det virker meget usandsynligt, at han skulle være den eneste, der vidste besked. Der er tale om en særdeles betændt sag, og der må skabes det maksimale politiske pres, for at få auditørrapporten offentliggjort.

Den britiske hær valgte i modsætning til den danske, at reagere direkte overfor amerikanerne og kræve, at torturen blev stoppet. En britisk officer rapporterede hjem til London om amerikanske soldaters tortur i januar 2002. Altså præcist samtidig med, at den danske soldat var vidne til tortur. Men den britiske militærledelse valgte allerede dagen efter at give amerikanerne besked om, at briterne ikke ville tolerere mishandlinger.

Så meget rygrad havde den danske hærledelse altså ikke. Man kan spørge sig selv, hvor grænsen går for, hvad den danske regering og hærledelse har tænkt sig at tage medansvar for?