Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danskere afviser mere ulighed

Source:www.arbejderen.dk
Author:sk
Date:27/09-2005

I disse år øges uligheden i samfundet. Men danskerne accepterer ikke et samfund med fattige og hjemløse på gaderne. Den seneste uges virak om socialminister Eva Kjer Hansens opfordring til at øge uligheden - og hendes efterfølgende dementi - har for alvor sat gang i en bred politisk debat om, hvad det egentlig er for et samfund, vi vil have.

I dagene efter udtalelsen har analyseinstituttet Rambøll Management gennemført en repræsentativ vælgerundersøgelse, om danskernes holdning til ulighed. Og den viser, at der er en meget massiv opbakning til det synspunkt, at uligheden ikke må blive større.

Således svarer hele 73 procent - altså næsten tre ud af fire, at vi ikke skal have større ulighed, end vi allerede har i dag. Det skriver Jyllands-Posten, som har bestilt undersøgelsen.

Kun 19 procent - mindre end hver femte - ønsker større økonomisk ulighed i samfundet.

-Det er faktisk et af de første gange, at danskerne er blevet spurgt om, hvorvidt de ville have større ulighed. Indtil for ganske nylig var der jo ingen politiske kræfter, der bragte sådan et synspunkt til torvs, så det har vi ikke lavet vælgeranalyser på tidligere, forklarer Jørgen Goul Andersen, der er forsker ved Ålborg Universitet, til Arbejderen.

Han mener, at undersøgelsen giver et ganske godt billede, at danskernes grundholdninger.

-Hvis vi spørger danskerne om, hvor stor ulighed, de kan acceptere konkret. Altså 'hvor meget må direktøren tjene mere end den ufaglærte', så hamrer danskerne ind som et af de folk i verden, der er mindst tolerant overfor ulighed overhovedet. Sammen med de øvrige nordiske folk iøvrigt, sgier Goul Andersen.

Forsvaret for den økonomiske lighed er stærkest blandt kvinder. Her svarer 75 procent nej til øget uliged, mens den tilsvarende procent er 70 for mænd.

Men ellers er afvisningen af øget ulighed markant, på tværs af generationer og uanset uddannelsesniveau.

Mens der altså er massiv opbakning i befolkningen til et velfærdssamfund, der lægger en dæmper på uligheden, har debatten også fået de mere ekstreme liberalister frem på banen.

Således blev der i weekenden stiftet et nyt parti, Liberalisterne. Det er udbrydere af Venstre, der føler, at Anders Fogh Rasmussen er blevet for midtersøgende i sin politik.

Liberalisterne siger i deres programerklæring, at mest mulig skal overlades til de frie markedskræfter og det frie initiativ, mens staten skal blande sig i mindst muligt.

Liberalisterne vil nu søge opstilling til Folketinget.