Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Danske og udenlandske medier mørkelægger retsag

Source:www.modkraft.dk
Author:Claus Jacobsen/dismedia.dk
Date:27/07-2005

Kravet om retssager mod USA's præsident George W. Bush og den britiske premierminister Tony Blair for ulovlig krigsførelse vokser i takt med den internationale kritik af forholdene i Irak. Internt i de amerikanske og britiske parlamenter kræver politikere redegørelser for de stadigt flere beviser på, at grundlaget for krigen mod Irak var konstrueret.

Tony Blairs britiske Labour-regering og den amerikanske Bush-administration ser ud til at være på vej ind i et politisk og juridisk stormvejr om baggrunden for invasionen af Irak. Medierne har til en vis grad mørkelagt sagen og behandlet den som en politisk konspirationsteori, mens beviserne hober sig op mod de krigsførende vestlige landes regeringer.

Retssag mod forsvarsminister Rumsfeld
Den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU, har netop, sammen med menneskerettighedsorganisationen Human Rights First, lagt sag an mod USA's forsvarsminister Donald Rumsfeld for at have bemyndiget amerikanske soldater til anvendelse af tortur og mishandling af krigsfanger.

Traditionelt anses sigtelser mod ministre som en optakt til den mere komplicerede proces mod en statsleder. For nylig har den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton, offentligt opfordret til at lukke fangelejren i Guantanamo, og allerede sidste år har blandt mange andre den tidligere amerikanske justitsminister Ramsey Clarke skrevet sit eget »anklageskrift« mod George Bush.

Ifølge det amerikanske analyseinstitut, Zogby International, der blandt andet udfører undersøgelser for Reuters America og New York Post, er 42 procent af alle amerikanere nu parat til at støtte en rigsretssag mod præsident George Bush. Til sammenligning gik kun 41 procent af amerikanerne ind for den rigsretssag mod Bill Clinton, der af mange i dag betragtes som en farce.

Påstande om masseødelæggelsesvåben
Efterhånden er der opstået en hel bevægelse, der opfordrer til at stemme for en rigsretssag mod Bush, ledet af det demokratiske kongresmedlem John Conyers.

Situationen er resultatet af en undersøgelse, der blev indledt i 2003 vedrørende anvendelse og muligt misbrug af rapporter fra efterretningstjenesten. Undersøgelsen omfattede offentlige høringer, der også blev sendt på tv.

Undersøgelsen blev udført af Senatets komité for de væbnede styrker og efterretningstjenesten. Senator John Warner, som er formand for panelet, begrundede undersøgelsen med »sagens alvor«.

Hele sagen drejer sig om det faktum, at præsident George W. Bush, vicepræsident Dick Cheney, Det Hvide Hus' pressesekretær Ari Fleischer, daværende udenrigsminister Colin Powell, forsvarsminister Donald Rumsfeld og general Tommy Franks igen og igen i perioden august 2002 til maj 2003 fremsatte påstande om fuld dokumentation for masseødelæggelsesvåben i Irak på trods af oplysninger fra CIA om det modsatte.

The Downing Street Memo
Også den britiske premierminister Tony Blair blev i 2003 mødt med kravet om en undersøgelse fra det britiske underhus efter påstande om, at han havde løjet for Kabinettet.

I august 2004 begyndte en kampagne, som tre måneder senere havde ført til, at 23 medlemmer af Parlamentet havde underskrevet en erklæring, der støtter en rigsretssag mod premierministeren. Sidste gang Storbritannien oplevede et forsøg på at anlægge rigsretssag var i 1848.

Undersøgelsen bragte blandt andet et dokument på banen, som siden er blevet kendt som »The Downing Street Memo«. Dokumentet er skrevet i juli 2002 og beretter i detaljer om en samtale mellem den britiske premierminister Tony Blair, chefen for det britiske efterretningsvæsen, Sir Richard Dearlove, samt den britiske udenrigsminister Jack Straw. De diskuterer et møde afholdt med amerikanske embedsmænd om situationen i Irak.

I memoet advarer Dearlove premierministeren om, at George W. Bush allerede har planlagt at angribe Irak flere måneder før han bragte spørgsmålet op i FN, selvom han fortsatte med at benægte det overfor Kongressen og offentligheden. Dearlove advarede om, at Bush forsøgte at retfærdiggøre denne politik ved at fabrikere beviser for masseødelæggelsesvåben og irakisk forbindelse til Al Qaeda og terrorangrebet den 11. september.

»Der skete en mærkbar holdningsændring. Bush ønskede at fjerne Saddam gennem militær indgriben retfærdiggjort af sammenfaldet mellem terrorisme og masseødelæggelsesvåben. Men efterretninger og fakta blev fabrikeret omkring hensigten«, siger efterretningschefen i dokumentet.

The Sunday Times offentliggjorde memoet den 1. maj i år, og har siden gentagne gange slået på dokumentet, hvis ægthed angiveligt er blevet bekræftet af højtstående medlemmer af både den britiske og amerikanske regering.

Tony Blair havde i marts i år alvorlige vanskeligheder, da han skulle forklare, hvorfor han ikke havde fremlagt en rapport fra regeringens juridiske rådgiver, der klart og tydeligt viste, at krigen mod Irak ikke blev ført på lovligt grundlag. I april 2005 rejste Scottish Nationalist Party og det walisiske nationalistparti Plaid Cymry fornyede krav om en rigsretssag mod Tony Blair.

Fabrikeret fakta
Historien er i en vis udstrækning blevet ignoreret i såvel europæiske som amerikanske medier, men har udløst massiv interesse gennem weblogs og uafhængige internetmedier, ikke mindst i USA, hvor dokumentet ses som en begrundelse for at rejse rigsretssag mod præsident Bush.

Den 5. maj sendte kongresmedlem John Conyers et brev til Bush, hvor han krævede svar på spørgsmål omkring memoet.

»Hvis denne afsløring er korrekt, rejser det problematiske nye spørgsmål vedrørende den juridiske legitimitet af denne krig såvel som vor egen administrations integritet«, skriver Conyers i brevet til Bush.

Brevet er underskrevet af 88 medlemmer af Kongressen, og Conyers havde mindst 90.000 underskrifter på en erklæring, der krævede en forklaring. Også senator Ted Kennedy og kongresmedlem Maxine Waters har lovet dagligt at stille krav om, at Bush besvarer spørgsmål vedrørende memoet. Et medlem af Kongressen, Maurice Hinchey, underskrev erklæringen og tilføjede en barsk reprimande til Bush:

»The Downing Street Memo bekræfter en mængde informationer fra insidere i administrationen og efterretningstjenesten, og understreger klart og tydeligt, at de har fabrikeret fakta omkring planen«, siger Hinchey til Times Herald.

Den 13. juni 2005 var der endnu ikke kommet svar på Conyers brev.

»De prøver at ignorere brevet, men vi vil vende tilbage omkring dette. Vi vil vedblive at presse på«, udtalte Hinchey, og fortsætter:

»Det er horribelt. Det strider mod alt, hvad dette land står for. Hvis præsidenten med overlæg fordrejede fakta omkring angrebet den 11. september og krigen mod Irak og løj for Kongressen om det, og derpå samlede autorisation fra Kongressen til at udløse en krig, der har kostet over 1.700 amerikanske mænd og kvinders liv, samt titusinder andre, så er det med sikkerhed en overtrædelse, der begrunder en rigsretssag«.

Lovløs Verden
På internationalt plan rejses der i stigende grad kritik af Bush-administrationen for ulovlig krigsførelse, krigsforbrydelser, tortur, anvendelse af masseødelæggelsesvåben, herunder »beskidte bomber« med beriget uran, samt den omstridte Bush-doktrin om »forebyggende angreb«.

Professor i jura ved Londons University College, Philippe Sands, har på den australske tv-station ABC udtalt, at såvel USA's forsvarsminister Donald Rumsfeld, premierminister Tony Blair og den australske premierminister John Howard risikerer at blive tiltalt for deres beslutning om at gå i krig i Irak.

Philippe Sands har blandt andet deltaget i sager mod den tidligere chilenske diktator Augusto Pinochet og for de britiske indsatte i Guantanamo, og har netop skrevet en bog med titlen »Lawless World - America and the making and breaking of international rules«