Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Voldsomme huslejestigninger i vente i almennyttige boliger

Source:www.arbejderen.dk
Date:15/10-2005

Danskere, der bor i almennyttige lejeboliger, kan i fremtiden forvente betydelige huslejestigninger, som følge af VC-regeringens plan om at stjæle milliarder i Landsbyggefonden.

Det fastslår en hel række almennyttige boligselskaber.

I Lejerbo, der administerer 35.000 lejligheder, er nogle tusinde boliger fra 70'erne nu så tærede, at de skal renoveres akut.

-Pengene til det skulle vi søge i Landsbyggefonden, men når der ikke er nogen penge, kan de ikke imødekomme vores ansøgning, siger Palle Adamsen, der er administrerende direktør i Lejerbo, til MetroXpress.

-Konsekvensen er, at det enten ikke bliver lavet, eller at der må optages lån, og det vil give huslejestigninger.

Også i boligselsakbet AKB er der skarp kritik af regeringens forslag om at tage pengene fra Landsbyggefonden, ikke mindst i lyset af den seneste tids debat om ulighed:

-I virkeligheden finansierer man et statsunderskud ved at hente pengene hos de fattigste, siger Henning Andersen, der er administrerende direktør i AKB.

Ifølge en undersøgelse, som Boligselskaberens Landsforening fik udarbejdet i 2001, er der brug for omkring 50 milliarder kroner til renovering af de ældre almene boliger indenfor de næste fem-ti år. Hvis der ikke er penge i Landsbyggefonden eller de lokale fonde til renoveringen vil det i gennemsnit kræve huslejestigninger på omkring 1000 kroner om måneden, viser beregningerne.

I denne uge forhandles regeringens forslag om at tage 4,4 milliarder fra Landsbyggefonden. Og i går holdt socialminister Eva Kjer Hansen møde med partierne bag det nuværende boligforlig fra 2002. Det drejer sig, foruden regeringen selv og DF, også om Socialdemokraterne og de Radikale.

Socialdemokraterne truer ifølge Berlingske Tidende med at blokere for lovforslaget. Partiet har spillet ud med et forslag om at pengene i Landsbyggefonden i stedet for bruges til at nedsætte lejen i det almennyttige boligbyggeri. Sammen med addragsfrie lån til boligselskaberne skulle det tilsammen kunne sikre en huslejesænkning på gennemsnitlig ti procent i det almennyttige boligbyggeri.

Forslaget fra Socialdemokraterne bliver dog angrebet fra både højre og venstre. Dansk Folkeparti kalder forslaget 'populistisk', mens Morten Homanns fra SF siger at det er 'at fodre hunden med sin egen hale.'

-Det socialdemokratiske udspil laver ikke om på, at det er de almene lejere, der skal betale for nybyggeri, siger Morten Homann.

Indgrebet overfor Landsbyggefonden er ikke det første af slagsen. Siden 2002 er der blevet drænet mere end fem milliarder kroner ud af fonden. Det er sket, fordi boligforliget fra 2002 åbner for, at lejernes penge kan bruges til at finansiere nybyggeri.

Landsbyggefonden er en selvejende institution. Dens økonomiske midler kommer fra lejerne i det almennyttige boligbyggeri, som indbetaler penge til fonden. I takt med at boligselskabets lån bliver betalt ud - og huslejen derved egentlig kunne sættes ned, bliver pengene i stedet fordelt ligeligt mellem de de lokale dispositionsfonde og Landsbyggefonden. Pengene er hidtil blevet anvendt til renovering og bekæmpelese af ghettodannelse.