Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

USA opruster atomvåben

Source:www.arbejderen.dk
Date:06/08-2005

Mens de efterladte efter mere end 200.000 ofre for atombomberne over Hiroshima og Nagasaki sørger og mindes den grusomme dag for 60 år siden...

Mens japanere i de to byer stadigt dør af eftervirkningerne af strålingen...

Mens japaneren Yoshi Sato på 74 år og overlevende fra Hiroshima marcherer sammen med atomvåbenmodstandere ved Kleine Brogel-basen i Holland, hvor USA har stationeret 20 atombomber...

Mens fredsaktivister i Storbritannien faster i protest mod Blair-regeringens planer om at modernisere landets atomvåben, og blokerer anlægget i Aldermaston...

Mens mennesker i hele verden mindes ofrene for atombomberne den 6. og 8. august 1945 og erklærer 'Hiroshima aldrig igen!'

Da lægges der konkrete planer i Washington og London for at modernisere landenes atomvåben, så de passer til nutiden behov. Det er at udvikle og producere mindre, taktiske atomvåben, som det er planen at bruge - i modsætning til de hidtidige strategiske atomvåben, som det var planen ikke at bruge. De strategiske atomvåben skulle virke ved deres frygtindgydende afskrækkelse. De kommende atomvåben skal virke ved at blive brugt. Atomkrigen er rykket meget tæt på.

I dag råder atommagterne USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig, Kina, Indien, Pakistan og Israel over 30.000 atomvåben.

For ni år siden afsagde Den Internationale Domstol i Haag følgende kendelse: 'truslen og brugen af atomvåben generelt strider mod den internationale lovgivning om væbnede konflikter og strider specifikt mod menneskerettighederne'.

For to måneder siden mødtes repræsentanter for de 187 lande, som har underskrevet Ikke-Sprednings-aftalen (NPT). Mødet blev et tilbageskridt for atomnedrustning og begrænsning af spredningen af atomvåben - fordi USA ikke blot ikke vil atomnedruste, men derimod udtrykkelig vil opruste.

For godt to år siden udløste USA sin forebyggende krig mod Irak. FN`s generalsekretær Kofi Annan erklærede krigen for ulovlig. Bush svarede herpå med at underskrive den såkaldte Bush-doktrin, som gør forebyggende - altså ulovlige - krige til en central del af USA militærpolitik.

For tre måneder siden bad USA`s militære chefer politikerne i Washington om tilladelse til at anvende taktiske atomvåben i de forebyggende krige.

Hiroshima-dagen i morgen er næppe blevet markeret i en mere truende situation end i år.

Stop Bush - en anden verden er nødvendig.